Bucurii de Neclintit Tematică: Persoana lui Hristos

31 August / Leul și Mielul

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, și le va vesti Neamurilor judecata. El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă, și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui” (Matei 12:18-21, citând din Isaia 42).

Însuși sufletul Tatălui exultă de bucurie față de blândețea de slujitor și față de compasiunea Fiului.

Când o trestie se apleacă și este pe punctul de a fi ruptă, Robul o va susține dreaptă până ce ea se vindecă. Când un fitil abia de mai licăre și aproape că nu mai are foc în el, Robul nu îl leapădă, ci Își apropie mâinile și suflă încet peste el până îl aprinde iarăși.

Astfel, Tatăl exclamă: „Iată Robul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea!” Vrednicia și frumusețea Fiului nu vin doar din măreția Lui, nici doar din blândețea Lui, ci din felul în care acestea se amestecă într-o proporție desăvârșită.

Când îngerul strigă în Apocalipsa 5:2, „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?”, răspunsul vine imediat: „Nu plânge: Iată că Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, și cele șapte peceți ale ei” (Apoc. 5:5).

Dumnezeu iubește tăria Leului din Iuda. Iată de ce El este vrednic în ochii lui Dumnezeu să deschidă cartea istoriei și ultimele zile ale ei.

Dar imaginea nu este completă. Cum a biruit Leul? Versetul următor descrie înfățișarea Lui: „Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii, și între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat” (Apoc. 5:6). Isus este vrednic de desfătarea Tatălui nu doar ca Leul din Iuda, ci și ca Mielul junghiat. Acesta este gloria specială a lui Isus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu – acest amestec uimitor de măreție și blândețe.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus