Bucurii de Neclintit Tematică: Siguranța mântuirii

4 August / Siguri pe cât este Dumnezeu de credincios

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Rom. 8:30).

Nimeni nu este pierdut între veșnicia trecută, în predestinarea făcută de Dumnezeu, și veșnicia viitoare, în glorificarea Lui.

Nimeni dintre cei predestinați să fie fii nu va eșua să fie chemat. Și nimeni dintre cei chemați nu ratează să fie îndreptățit. Și nimeni dintre cei îndreptățiți nu ratează să fie glorificat. Acesta este un lanț de oțel imposibil de frânt, lanțul credincioșiei lui Dumnezeu față de legământul Lui.

De aceea, Pavel spune:

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos (Fil. 1:6).

El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru (1 Cor. 1:8-9).

Acestea sunt făgăduințele Dumnezeului nostru, care nu poate să mintă. Cei născuți din nou sunt la fel de siguri pe cât Dumnezeu este credincios.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus