Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

4 Decembrie / Pentru micul popor al lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când Quirinius era dregător în Siria. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată” (Luca 2:1-5).

Te-ai gândit vreodată ce lucru uimitor este că Dumnezeu a rânduit mai dinainte ca Mesia să se nască în Betleem, așa cum arată profeția din Mica 5:2? Te uimește că El a rânduit lucrurile în așa fel încât, la momentul potrivit, mama lui Mesia și tatăl Lui legal nu locuiau în Betleem, ci în Nazaret și, ca să se împlinească Cuvântul Lui, pentru a aduce la Betleem, de acel prim Crăciun, doi oameni mici, neînsemnați și de care nu se auzise mai nimic, Dumnezeu a pus inima lui Cezar Augustus gândul ca tot Imperiul Roman să fie supus unui recensământ și fiecare om să călătorească până în locul natal? Un decret pentru întreaga lume ca să miște doi oameni pe o distanță de aproape 110 km!

Te-ai simțit vreodată ca mine, mic și neînsemnat într-o lume de 7 miliarde de oameni, unde toate știrile au de-a face cu mișcări politice, economice și sociale, și unde oamenii deosebiți, cu importanță globală, capătă atenția, puterea și prestigiul? Dacă da, nu lăsa ca acest lucru să te facă nefericit sau să-ți prăbușească inima. În Scriptură există învățătura implicită care spune că toate forțele politice uriașe și toți coloșii industriali, chiar fără să își dea seama, sunt călăuziți de Dumnezeu, nu spre binele lor, ci spre binele micului Său popor – mica Maria și micul Iosif care trebuiau să meargă de la Nazaret până la Betleem. Dumnezeu scutură un întreg Imperiu ca să-Și împlinească Cuvântul și ca să-Și binecuvânteze copiii.

Să nu crezi că, dacă treci prin necazuri în mica ta lume, mâna lui Dumnezeu s-ar fi scurtat. Ceea ce El caută cu toată inima nu este prosperitatea sau faima noastră, ci sfințenia noastră. În acest scop, El stăpânește peste întreaga lume, așa cum spune Scriptura în Proverbe 21:1: „Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”. Iar El o îndreaptă întotdeauna către scopurile Sale mântuitoare, sfințitoare și veșnice, în beneficiul poporului Său.

El este un Dumnezeu uriaș pentru un popor mic, așa că avem un motiv deosebit să ne bucurăm că, chiar dacă lor nu le este cunoscut, toți regii, președinții, premierii, cancelarii și liderii acestei lumi ascultă de decretele suverane ale Tatălui nostru ceresc pentru ca noi, copiii Lui, să ne putem asemăna chipului Fiului Său, Isus Hristos – apoi să intrăm în slava veșnică.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus