Bucurii de Neclintit

5 iunie / Dependenți de El în lucrurile obișnuite

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

Una dintre mărturiile cele mai puternice ale atotsuficienței harului viitor al lui Dumnezeu este „principiul credinței” care a dominat viețile atât de multor misionari, mai ales ale celor din Overseas Missionary Fellowship (OMF).

Fără a-i condamna pe cei care folosesc un alt model, aceasta a fost practica acelora care au mers pe urmele pașilor lui Hudson Taylor și George Mueller, care a mișcat inimile susținătorilor către generozitate prin a-și duce cererile la Dumnezeu, nu la oameni.

James H. Taylor, strănepotul fondatorului OMF, explică felul cum această credință în harul viitor, înrădăcinată în harul demonstrat în trecut, Îl onorează pe Dumnezeu.

„Noi… începem cu o atitudine de credință. Credem că Dumnezeu există. Am devenit convinși de acest lucru într-o varietate de modalități, dar toți am experimentat harul lui Dumnezeu care ne-a făcut să Îl cunoaștem prin Isus Hristos și prin nașterea din nou, prin Duhul Său. Noi credem că avem motive serioase să credem în El datorită realității istorice a învierii lui Isus Hristos din morți: credem că Acela care a spus că avea să moară și să învieze chiar așa a făcut, astfel că El este credibil în orice altceva spune. De aceea, suntem pregătiți să avem încredere în El, nu doar spre mântuirea veșnică a sufletelor noastre, ci și spre împlinirea practică a nevoilor noastre zilnice de hrană și susținere financiară.”

OMF publică mărturii ale credincioșiei uimitoare a lui Dumnezeu pentru a demonstra gloria harului Său viitor, care împlinește orice nevoie. „Noi vrem să demonstrăm că putem avea încredere că Dumnezeu va face tot ceea ce El spune, mărturisind felul cum El a împlinit nevoi atât de obișnuite precum costurile cu biletele de avion, mâncare, cheltuielile medicale și susținerea regulată a unui întreg grup de creștini vreme de peste 100 de ani”.

OMF este dedicată proslăvirii lui Dumnezeu în dependență de El – prin mesajul și prin metoda lor. Hudson Taylor exprima acest adevăr în felul următor: „Există un Dumnezeu viu. El a vorbit în Biblie. El este serios în ceea ce spune și va face tot ce a făgăduit”.

​Viața de credință este o oglindă deosebită a dependenței de Dumnezeu.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus