Bucurii de Neclintit

6 aprilie / Două căi ca să ne amintim de Isus

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea (2 Tim. 2:8).

Pavel menționează aici două feluri specifice de a ne aduce aminte de Isus. Adu-ți aminte de El ca fiind înviat din morți. Și adu-ți aminte de El ca fiind sămânța lui David. De ce să menționeze aceste două lucruri despre Isus?

Pentru că, dacă a înviat din morți, Isus este viu și triumfător asupra morții – inclusiv a morții noastre! „Și dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi” (Rom. 8:11).

Asta înseamnă că, indiferent cât se agravează suferința în viața ta, cel mai rău lucru pe care ea îl poate face pe acest pământ este să te ucidă. Iar Isus a luat boldul acelui vrăjmaș. El este viu. Și tu vei fi viu. „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul” (Matei 10:28).

Dar, mai mult, învierea lui Isus nu a fost una aleatoare. A fost învierea Fiului lui David. „Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți”. De ce a spus Pavel acest lucru?

Pentru că orice evreu știa ce sens avea afirmația lui. Iar sensul era că Isus este Mesia (Ioan 7:42). Și asta însemna că această înviere era învierea unui Împărat veșnic. Iată cuvintele adresate de înger Mariei, mama lui Isus:

„Și iată că vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu, căruia îi vei pune Numele Isus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 1:31-33).

​De aceea, adu-ți aminte de Isus, Cel pe care Îl slujești și Cel pentru care suferi. El nu doar a înviat din morți, ci este viu ca Împărat care va domni veșnic, iar Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Indiferent ceea ce îți pot face oamenii sau suferințele, nu trebuie să te temi. Vei învia. Și vei domni cu El.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus