Bucurii de Neclintit

6 Iulie / Cum a cucerit Hristos amărăciunea

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător (1 Petru 2:23).

Nimeni nu a păcătuit mai mult împotriva cuiva decât au păcătuit oamenii împotriva lui Isus. Fiecare gram de animozitate împotriva Lui a fost complet neîntemeiat.

Nimeni n-a trăit vreodată și să fie mai vrednic de cinste decât Isus, și nimeni nu a fost dezonorat mai mult decât El.

Dacă avea cineva dreptul să se mânie, să aibă amărăciune și să dorească răzbunarea, Isus a fost acela. Dar cum S-a stăpânit El când oamenii ticăloși, a căror existență El o susținea, L-au scuipat în față? 1 Petru 2:23 ne dă răspunsul: „Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea dreptului Judecător”.

Ceea ce ne învață acest verset este că Isus a avut credință în harul viitor al judecății drepte a lui Dumnezeu. El nu a trebuit să Se răzbune pentru toate nedreptățile pe care le-a suferit, pentru că El Și-a încredințat cauza în mâinile lui Dumnezeu. El a lăsat răzbunarea în mâinile lui Dumnezeu și s-a rugat pentru vrăjmașii Lui: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34).

Petru ne oferă acest crâmpei din credința lui Isus așa încât și noi să învățăm cum să trăim în același fel. El a spus: „Și la aceasta ați fost chemați [să îndurăm cu răbdare tratamentul aspru]… fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui” (1 Petru 2:21).

​Dacă Hristos a biruit amărăciunea și dorința de răzbunare prin credința în ceea ce Dumnezeu, bunul Judecător, a făgăduit că va face, cu cât mai mult ar trebui ca noi să facem acest lucru, întrucât avem mai puțin dreptul să cârtim pentru că n-am fost tratați atât rău pe cât a fost tratat El.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus