Bucurii de Neclintit Tematică: Îndurarea lui Dumnezeu

9 Octombrie / Mila înțeleaptă a lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:23-24).

În fața veștii înspăimântătoare că am căzut sub condamnarea Creatorului nostru și că este necesar, ca urmare a caracterului Lui neprihănit, ca El să ocrotească vrednicia gloriei Sale prin revărsarea mâniei veșnice asupra păcatului nostru, în fața acestei vești există vestea minunată a Evangheliei.

Acesta este un adevăr pe care nimeni nu îl poate învăța din natură. Adevărul Evangheliei trebuie să le fie spus semenilor noștri și să fie predicat în biserici și dus mai departe de misionari.

Vestea bună este că Dumnezeu însuși a hotărât o cale de a împlini cerințele dreptății Lui fără să condamne întreaga rasă umană.

Iadul este o modalitate de a rezolva situația păcătoșilor și de a apăra dreptatea Lui. Dar mai există o cale de rezolvare. Dumnezeu a creat-o, iar aceasta este Evanghelia.

Înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit o cale pentru ca dragostea lui Dumnezeu să ne elibereze de mânia lui Dumnezeu fără să compromită dreptatea lui Dumnezeu. Și aceasta este Evanghelia. Vreau să repet acest lucru: Înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit o cale pentru ca dragostea lui Dumnezeu să ne elibereze de mânia lui Dumnezeu fără să compromită dreptatea lui Dumnezeu.

Și care este această înțelepciune? Moartea Fiului lui Dumnezeu pentru păcătoși! „Noi Îl propovăduim pe Hristos cel răstignit… puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:23-24).

Moartea lui Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu prin care dragostea lui Dumnezeu îi mântuiește pe păcătoși de mânia lui Dumnezeu, și în tot acest timp apărând și demonstrând neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus