Descriere

În acest număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, vei descoperi Dumnezeul care domnește peste fiecare atom din Universul Lui spectaculos. Benjamin Beddome ne face introducerea în tema suveranității lui Dumnezeu prin a ne prezenta sumar, într-un stil aproape telegrafic, lucrările Sale mărețe de creație și providență, și felul în care una se raportează la cealaltă. David Martyn Lloyd-Jones definește providența lui Dumnezeu analizând cele trei elemente ale ei – ocrotirea, stăpânirea și conlucrarea. Ulterior, Arthur W. Pink explică sensul expresiei „Dumnezeirea lui Dumnezeu” și de ce este crucial pentru creștini să o înțeleagă prin contrast cu demnitatea, puterea și realizările omului.

Dar cum este providența și din ce rezultă ea, atunci când o înțelegem corect? William S. Plumer ne spune că providența lui Dumnezeu este ca natura Lui – sfântă, binevoitoare, înțeleaptă, suverană, stabilă și irezistibilă! Pink explică apoi atât de frumos că Dumnezeu stăpânește peste tot – peste materia fără viață, peste ființele lipsite de rațiune, peste ființele omenești și peste toți îngerii, buni și răi.

Cum poate avea o doctrină atât de înaltă aplicații practice pentru cei credincioși? Joel Beeke ne oferă răspunsuri sănătoase din Scriptura infailibilă și din scrierile puritanilor. Pentru a completa aceste răspunsuri, Thomas Watson ne oferă învățătură biblică despre modalitățile în care Dumnezeul nostru suveran lucrează toate spre binele poporului Lui iubit din veșnicie în veșnicie. Există însă un aspect al providenței lui Dumnezeu care uimește într-un fel special inimile tuturor credincioșilor – felul cum Dumnezeu a lucrat în modalitățile Sale suverane, puternice și tainice ca să îi aducă la credința mântuitoare în Hristos și la viața veșnică! John Flavel ne aduce aminte de această lucrare uimitoare și de îndurările surprinzătoare ale harului lui Dumnezeu! În final, Thomas Reade încheie subiectul nostru umplându-ne sufletele cu o viziune glorioasă a domniei absolute a lui Dumnezeu prin Hristos Isus în inimile noastre

Cuprins

Creația și providența lui Dumnezeu – Benjamin Beddome (1717-1795): o frumoasă introducere condensată în doctrina creației și providenței, și a felului cum aceste lucrări distincte ale lui Dumnezeu se raportează una la cealaltă.

Definirea providenței David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): o vedere generală și descriere a celor trei elemente care cuprind providența: ocrotirea, stăpânirea și conlucrarea.

Dumnezeirea lui Dumnezeu Arthur W. Pink (1886-1952): această expresie a ajuns tot mai puțin utilizată printre creștinii din zilele noastre, dar ce sens are ea? Ei bine, ea vorbește despre domnia absolută a Dumnezeului celui viu peste toate lucrurile, după planul Lui veșnic.

Caracteristicile providenței – William S. Plumer (1802-1880): domnia providențială a lui Dumnezeu izvorăște din caracterul Lui glorios; ea este sfântă, dreaptă, bună, înțeleaptă, suverană, stabilă și irezistibilă.

Dumnezeu stăpânește peste tot – Arthur W. Pink (1886-1952): singurul Suveran adevărat și viu stăpânește peste materie, peste ființele fără rațiune, peste toate ființele omenești și peste toți îngerii, deopotrivă cei buni și cei răi.

Providența lui Dumnezeu aplicată – Joel R. Beeke: stăpânirea absolută a lui Dumnezeu peste toți oamenii, peste toate lucrurile și peste toate evenimentele este cea mai practică dintre doctrine în ce privește viața zilnică! Din acest adevăr suprem primim zi de zi mângâiere și încurajare.

Toate lucrurile lucrează spre bine Thomas Watson (1620-1686): o explicație utilă a felului cum fiecare eveniment din viața credinciosului lucrează spre binele lui veșnic și spre slava veșnică a lui Dumnezeu.

Providența și convertireaJohn Flavel (c. 1630-1691): există puține lucruri în viața credincioșilor care le aduc atât de multă bucurie, mângâiere, tărie și motivație la închinare precum conștientizarea a tot ceea ce Dumnezeu a făcut ca să îi mântuiască în Isus Hristos.

Domnul Dumnezeu atotputernic Thomas Reade (1776-1841): a-L cunoaște pe Dumnezeu în Hristos înseamnă să ai toate sursele, să stăpânești tainele adevăratei păci în furtunile vieții și să ai certitudinea vieții veșnice.

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB

Nr. pagini

95

Data publicării

2024

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus