Esența Evangheliei – o explicare a doctrinei substituției, care analizează Persoana fără păcat a lui Hristos și lucrarea Sa răscumpărătoare de la crucea Calvarului. (Charles H. Spurgeon, 1834-1892)

Lucrarea federală a lui Hristos explică faptul că nu putem înțelege cu adevărat substituția făcută de Hristos fără a înțelege lucrarea Sa de Reprezentant al poporului Său și unirea lor cu El înaintea Legii. (Arthur W. Pink, 1886-1952)

Marele schimb o explicare detaliată a Persoanei și caracterului lui Dumnezeu, a Întrupării lui Hristos, a nevoii păcătosului de a fi iertat și a felului cum Hristos a fost făcut păcat așa încât păcătosul să devină socotit neprihănit. (Charles H. Spurgeon, 1834-1892)

Lucrarea de pedepsire a lui Hristoso analiză utilă a felului cum lucrarea substitutivă a lui Hristos a satisfăcut cerințele Legii lui Dumnezeu în numele celor pentru care El a murit. (Arthur W. Pink, 1886-1952)

O iertare completăprin Hristos, Fiul Său, prin viața, moartea și învierea Lui, Dumnezeu Tatăl a făcut tot ceea ce era necesar pentru a asigura iertarea tuturor păcatelor poporului lui Dumnezeu și pentru justificarea acestora spre viața veșnică. (Octavius Winslow, 1808-1878)

Împlinirea dreptății și substituțiaun sumar folositor și o vedere biblică generală asupra doctrinei lucrării mântuitoare a lui Hristos pe cruce, care merită studiul nostru atent. (John Owen, 1616-1683)

Înțelepciunea lui Dumnezeu în substituția lui Hristosnicio minte omenească nu a putut vreodată cuprinde înțelepciunea infinită manifestată în ispășirea substitutivă făcută de Hristos în locul poporului Său; o vedere aducătoare de smerenie pentru om, dar înălțătoare la adresa lui Dumnezeu cu privire la scopul veșnic al Lui în Hristos Isus, Substitutul întrupat al poporului Său. (Jonathan Edwards, 1703-1758)

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

77

Data publicării

2019

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus