Tematică: Credința

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

23 rezultate
articol

Credința adevărată

„Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd… Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd” (Evrei 11:1, 3). În primul rând, ce este credința? Răspunsul cel mai […]

10 min
articol

Faptele credinței

„… pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur” (Rom. 4:12). Voi încerca să arăt cine sunt aceia care primesc beneficiile legământului, asemenea lui Avraam. […]

45 min
articol

Lupta credinței

Există unii care spun că acei creștini care se implică în lupta spirituală ar trăi sub nivelul privilegiilor lor. Ei insistă că Dumnezeu dorește să ducă toată lupta în locul nostru. Sloganul lor preferat este: „Trăiește-ți viața, și lasă-L pe Dumnezeu să-Și facă partea”. Ei spun că cel credincios ar trebui să lase toată lupta […]

12 min
articol

Despre credință

Credința înseamnă să crezi o mărturie. „Când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut; căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră” (2 Tes. 1:10). Ea este un accept al adevărului, așa cum ni se spune în […]

26 min
articol

Credința

Obiectul credinței, sau la ce privește ea. În Cuvântul lui Dumnezeu mi se spune să cred. Ce anume trebuie să cred? Sunt îndemnat să privesc. Dar la ce anume să privesc? Care trebuie să fie obiectul nădejdii mele, al credinței și încrederii mele? Răspunsul este simplu. Obiectul credinței unui păcătos este Isus Hristos. Și cât […]

27 min
Număr revistă

Nr. 28. Credința

Ce este credința mântuitoare și care sunt aspectele care o fac diferită de credința generală, care nu duce la mântuire?

2 min
carte

Copiii făgăduinței

Copiii făgăduinței este continuarea cunoscutei cărți a lui Charles H. Spurgeon, Totul prin har. De data aceasta, autorul se focalizează pe felul în care Dumnezeu îi tratează pe cei credincioși, anume pe aceia care au avut parte de nașterea din nou prin lucrarea harului suveran, aplicată în suflet prin puterea Duhului Sfânt, potrivit făgăduinței.

3 min
Devoțional

26 Septembrie / Viața încrezătoare în puterea suverană a lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „… față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale…” (Efes. 1:19). Atotputernicia lui Dumnezeu este refugiul veșnic și nezguduit în gloria eternă a lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă pe acest pământ. Iar acea încredere este sursa […]

2 min
Devoțional

7 Septembrie / Vrăjmași dați de Dumnezeu și credință dată de Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos… fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici… Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” […]

3 min
Devoțional

13 August / Trei exemple ale felului în care credința împlinește hotărâri bune

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință” (2 Tes. 1:11). Când […]

3 min
Devoțional

31 Iulie / Suferința care zdrobește credința

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „.. dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme; și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el” (Marcu 4:17). Prin suferință, credința unora este zdrobită, în loc […]

2 min
Devoțional

30 Iulie / Suferința care oțelește credința

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare (Iacov 1:2-3). Oricât de ciudat ar putea să pară, unul dintre principalele scopuri pentru care […]

3 min
Devoțional

25 Iulie / Strategia Satanei și apărarea ta

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Fiți treji, și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință (1 Petru 5:8-9). Cei doi mari vrăjmași ai sufletelor noastre sunt […]

3 min
Devoțional

24 Iulie / Isus Își păzește oile

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să îi întărești pe frații tăi” (Luca […]

2 min
Devoțional

12 Iulie / Credința alungă vinovăția, lăcomia și frica

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, și dintr-o credință neprefăcută (1 Tim. 1:5). Pavel țintește dragostea. Și una dintre sursele esențiale ale acestui măreț efect este credința neprefăcută. Motivul pentru care […]

3 min
Devoțional

11 Iulie / Noi avem Duhul prin credință

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? (Gal. 3:5). Duhul Sfânt locuiește în fiecare creștin. Apostolul Pavel a spus: „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu […]

3 min
carte

Cum pot trăi prin credință?

Este credința un salt orbesc în gol? A deveni creștin nu este un lucru pe care trebuie să îl faci cu prețul inteligenței. În fapt, credința creștină oferă cea mai convingătoare și mai logică explicație pentru viața în această lume.

1 min
Devoțional

17 Ianuarie – Credința autentică tânjește după venirea lui Hristos

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să le aducă mântuirea celor ce-L așteaptă (Evrei 9:28). Ce trebuie să […]

2 min
Devoțional

3 Ianuarie – Credința cea mai mică

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit ​© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă (Rom. 9:16). Haideți să arătăm foarte clar, de la începutul anului, că tot ceea ce vom primi de la […]

3 min
carte

Ce este credința?

Îi auzim adeseori pe oameni spunând, “Doar trebuie să ai și tu puțină credință”. Dar ce este credința? Este cumva o plonjare în întuneric?

1 min
carte

Credința fără fapte este moartă

Partea a doua din Seria Credinţei, cartea lui Chuck Hayes, analizează succint, dar la obiect, relaţia dintre credinţă și faptele bune, focalizându-se în principal pe capitolul 2 din Epistola lui Iacov.

1 min
carte

Credința vine în urma auzirii

Într-o lume evanghelică în care aproape 70% dintre cei care pretind că sunt ucenicii lui Hristos afirmă că este mai important să “trăiască Evanghelia” decât să meargă la alte persoane și să le predice Evanghelia, Chuck Hayes, un devotat evanghelist din Arkansas, SUA, ne atrage atenţia asupra măreţului principiu apostolic care ar trebui să ne călăuzează tuturor înţelegerea evanghelizării: “Credinţa vine în urma auzirii”.

1 min
Sus