Evanghelizarea înseamnă să spui altora Vestea Bună a ceea ce a făcut Isus Hristos pentru a-i mântui pe păcătoși. Pentru a face acest lucru, trebuie să le spui oamenilor că:

Dumnezeu este sfânt (1 Ioan 1:5). El este Creatorul tuturor lucrurilor (Geneza 1:1).

Toți oamenii sunt păcătoși, și ei merită mânia dreaptă și veșnică a lui Dumnezeu (Romani 3:10-19, Marcu 9:48, Apocalipsa 14:11).

Isus Hristos, care este pe deplin Dumnezeu și Om, a trăit o viață fără păcat, a murit pe cruce pentru a purta mânia lui Dumnezeu în locul tuturor celor ce vor crede în El și a înviat din morți pentru a da viață veșnică celor ai Lui (Ioan 1:1; 1 Timotei 2:5; Evrei 7:26; Romani 3:21-26; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 15:20-22).

Singura cale de a fi mântuit de la pedeapsa veșnică și de a fi împăcat cu Dumnezeu constă din pocăința față de păcat și credința în Isus Hristos, spre mântuire (Marcu 1:15; Faptele Apostolilor 20:21).

Evanghelizarea înseamnă să le spui altora acest mesaj elementar.

Sus