Evanghelia

Crezi că ești un om bun?

STANDARDUL BUNĂTĂȚII

Unora le este greu să definească un standard după care oamenii s-ar putea măsura cât de buni sunt. Cu atât mai greu le este să spună cât de buni ar trebui să fie oamenii ca să meargă în cer. Alții spun că pentru a ajunge în Rai, trebuie să ai la moarte mai multe fapte bune decât fapte rele. Dar întrebarea este aceeași: câte fapte bune sunt suficiente ca să fii sigur că vei merge în Rai?

Deşi pare grea, această problemă se rezolvă simplu. Hai să numim faptele rele păcate. În realitate, dacă am crede că Biblia este adevărată, am descoperi că păcat nu este doar să faci fapte rele, ci și să nu faci fapte bune, atunci când ai această posibilitate. Dar pentru că am amintit de Biblie, hai să vedem ce spune ea despre bunătate, păcat și despre cum pot ajunge oamenii în Rai.

Majoritatea oamenilor nu consideră păcatul ca fiind prea grav, încât să le afecteze nu doar viaţa aceasta, ci și pe cea veșnică. Alţii cred că sunt păcate pe care Dumnezeu le va trece cu vederea, și păcate pe care El nu le va ierta niciodată. Alţii cred că faptele lor bune le vor compensa pe cele rele în Ziua Judecăţii, iar alţii sunt convinși că ei sunt în general persoane bune, așa încât vor ajunge cu siguranţă în Rai, nu în Iad. Cine are totuși dreptate?

Biblia spune că “păcatul este fărădelege” (1Ioan 3:4), altfel spus, păcatul este încălcarea legii. Care lege? Legea lui Dumnezeu, adică Cele 10 Porunci. Aşadar, iată standardul pentru măsurarea bunătăţii oamenilor.

Ai respectat aceste porunci? Majoritatea oamenilor cred că, în mare, au respectat Cele 10 Porunci. Dar tu?

Hai să aruncăm o privire asupra Poruncilor, să te verifici dacă într-adevăr, ești o persoană bună și să vezi dacă vei merge în Rai sau în Iad. Este simplu, trebuie să citești cu atenţie și să fii sincer.

TOATE 10 SAU NICIUNA

Mai știi Cele 10 Porunci? Iată-le:
1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ţi faci idoli şi să nu te închini lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti.
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu fii desfrânat.
8. Să nu furi.
9. Să nu minţi.
10. Să nu pofteşti vreun lucru, care este al aproapelui tău. (cf. Exod 20:2-17)

Ce crezi despre tine, ai respectat toate aceste porunci întreaga ta viaţă? Poate spui că le-ai respectat, că nu ai omorât pe nimeni, dar dacă ești sincer cu tine și cu Dumnezeu, vei recunoaște că sunt unele porunci pe care nu le-ai împlinit. De altfel, nu ai fi singurul în această situaţie, căci Biblia spune că “nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar” (Psalmul 14:2-3). 

Și chiar dacă ai putea spune că ai respectat perfect 9 din Cele 10 Porunci întreaga ta viaţă, Iacov 2:10 spune: “cine păzeşte toată Legea (Poruncile) dar greşeşte într-o singură Poruncă, se face vinovat de toate”. Altfel spus, este suficient să încalci o singură lege și ești un infractor.

Biblia mai spune că “Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” (Galateni 3:10). Adică ori ești perfect în împlinirea Poruncilor toată viaţa ta, ori de la prima încălcare a unei porunci, devii blestemat de păcat.

Unii oameni cred, în mod greşit, că păcatele lor sunt uitate odată cu trecerea timpului, și că faptele lor bune, părerea de rău și dorinţa de a nu mai păcătui, toate acestea îi vor salva de la Iad în Ziua Judecăţii. Biblia spune că “oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27), când “vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36).

CÂTEVA EXPLICAȚII NECESARE

Hai să reluăm câteva din Porunci. Dacă ai spus măcar o minciună (Porunca a 9-a), atunci conform standardului lui Dumnezeu ești un mincinos. Poţi să obiectezi, dar de câte crime are nevoie un om ca să fie criminal? Una singură. Tot așa este și cu mincinosul. Ai putea spune că minciuna nu este un păcat grav, dar Dumnezeu spune că “toţi mincinoşii vor avea partea lor în iazul de foc” (Apocalipsa 21:8).

Dacă ai furat măcar un obiect vreodată în viaţă (Porunca a 8-a), Biblia spune că ești un hoţ…“nici hoţii... nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (1Cor. 6:10). Ai făcut vreodată adulter sau curvie? (Porunca a 7-a). Iată ce a spus Domnul Isus Hristos: “oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28). În 1Corinteni 6:9-10 scrie că “nici un curvar…nu va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. Așadar, Dumnezeu vede și va judeca atât faptele, cât și gândurile tale.

Probabil că ţi-ai spus mereu că dacă ar trebui să meargă cineva în Iad, atunci ucigașii ar merita asta (Porunca a 6-a). Iată cum vede Dumnezeu crima: “oricine se mânie pe aproapele său” (Matei 12:36) și “oricine urăşte pe aproapele său este un ucigaş … şi nici un ucigaş nu are viaţa veşnică” (1Ioan 3:15). Mai mult, Iisus Hristos a spus că oricine își va dispreţui aproapele spunându-i “prostule“ sau “nebunule”, “va cădea sub pedeapsa focului gheenei” (Matei 5:22). Câte astfel de crime ai făcut? Dumnezeu vede faptele și gândurile, dar și vorbele și atitudinile tale.

Tot astfel, Biblia spune că idolatria de orice fel nu va scăpa nepedepsită, că neascultarea de părinţi este la fel de gravă ca și vrăjitoria, că folosirea Numelui Domnului în deșert (de exemplu înjurând) va fi pedepsită cu ocară și chin veșnic. La fel și cu lăcomia și invidia, cu nesfinţirea ta în Ziua Domnului, la fel cu eșecul în a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viaţă. Ai putea spune că eşti nevinovat?

Am văzut deja că în ce privește păcatele tale, ţi-ar fi greu să pretinzi că n-ai încălcat Cele 10 Porunci. De altfel, conștiinţa ta mărturisește despre vinovăţia ta înaintea lui Dumnezeu, fiindcă oridecâte ori ai păcătuit, ea te-a mustrat. Biblia spune că în Ziua Judecăţii, conștiinţa ta va depune mărturie împotriva ta. 

Dar oare faptele bune, mărturisirea păcatelor, părerea de rău, promisiunea că nu mai păcătuieşti nu contează?

IADUL ESTE PENTRU PERSOANE BUNE

Probabil că îţi vei spune că ai făcut și fapte bune, și prin urmare Dumnezeu va compensa pe cele bune cu cele rele. Greşit! Ce judecător cinstit ar elibera un hoţ doar pentru că ar fi dat din banii furaţi săracilor? Gândește-te că ai fi păcătuit cu gândul, vorba, atitudinea ori fapta de 5 ori/zi. Până la vârsta de 70 de ani ai acumulat deja 127.750 păcate. Crezi că un judecător cinstit ar trece cu vederea tot atâtea infracţiuni pentru că ai fi făcut și fapte bune? Dumnezeu nu va face asta.

Poate că îţi spui că odată ce îţi pare rău şi ceri iertare, Dumnezeu este milostiv și iubitor și te va ierta. Greşit din nou! Mergi la un judecător cinstit și încearcă să îi ceri să te ierte pentru încălcarea legii, spunându-i că îţi pare rău și că nu vei repeta greșeala. Te va ierta el doar pentru că îţi pare rău? Sigur că nu, pentru că oricărui infractor trebuie să îi pară rău și să nu își dorească să repete greșeala, însă nu este scutit de pedeapsă. Doar un judecător corupt ar putea să te ierte astfel, iar Dumnezeu NU poate să fie un judecător corupt. De aceea, El va pedepsi pe fiecare mincinos, fiecare hoţ, criminal, adulter, blasfemiator şi aşa mai departe. Iar locul pentru ispășirea pedepsei este IADUL, pentru toată veșnicia.

Aşadar, te îngrijorează faptul că vei ajunge în Iad? Ar trebui, fiindcă Isus Hristos a spus că iadul este atât de groaznic încât ar fi mai bine să rămâi fără vedere decât să mergi în iad pentru toată veşnicia (Marcu 9:43-48). Este o pedeapsă veșnică și un chin fără sfârșit. Biblia descrie în cuvinte înfricoșătoare soarta oamenilor care vor fi condamnaţi la chin veșnic pentru păcatele lor; ea spune că iadul este un iaz care “arde cu foc şi pucioasă”, că oamenii și demonii vor fi chinuiţi și “munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor”, că “fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă” (Apocalipsa). 

Dar dacă toţi oamenii sunt păcătoşi, cum atunci vorbeşte Biblia despre unii care vor ajunge în Rai?

EXISTĂ SCĂPARE!

În dragostea Lui nemărginită faţă de oameni, Dumnezeu S-a întrupat pe pământ în persoana lui Isus Hristos, Fiul Său. Isus a trăit o viaţă fără păcat, apoi a murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim pentru păcatele noastre. A luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele care ar trebui să te condamne pe tine la Iad.

Apoi a înviat din mormânt învingând moartea! Biblia ne spune: “Pentru că atât a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). 

Mântuirea este o favoare, un dar de la Dumnezeu, ceva nemeritat: “Căci PRIN HAR aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI DUMNEZEU. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9) Dacă noi ne-am putea obţine mântuirea prin fapte bune, părere de rău etc, ar fi fost inutilă suferinţa și moartea lui Hristos: “căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Galateni 2:21).

Ce ar trebui să faci pentru a avea viaţa veșnică și a nu fi judecat de Dumnezeu? Biblia spune “Pocăiţi-vă şi în-toarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele”. Adică să îţi pară atât de rău de păcatele tale încât să renunţi la ele. Dacă te pocăiești (îţi mărturisești și te lași de păcatele tale) și dacă îţi pui încrederea în jertfa lui Iisus Hristos pentru mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad pentru că El a plătit pentru tine pe cruce, pentru totdeauna.

Nu-ţi spune “bine, o să mă mai gândesc” în loc să răspunzi acestei chemări. Biblia spune: “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi o ofensă ca în sala de judecată să spui celui ce vrea să plătească în locul tău “stai să mă mai gândesc”.

Dacă te-ai hotărât să te pocăiești şi să crezi în Isus Hristos ca Mântuitor al tău, fii zi de zi recunoscător Lui şi onorează-L citind zilnic Biblia, rugându-te Lui, împlinind poruncile Lui din Biblie, trăind o viață plăcută Salvatorului tău. Caută o biserică unde adevărul Scripturii este predicat.

Sus