Media

Resurse video

Despre evanghelizare și misiune, la RVE București

Prin harul lui Dumnezeu, la invitația fr. Cristian Titirișcă și a Radio Vocea Evangheliei, am avut bucuria să stăm înaintea Scripturii preț de cinci scurte emisiuni de câte 20-25 minute, împărtășind câteva gânduri despre evanghelizare și misiune, îndreptându-ne atenția în special către următoarele subiecte:


Partea I. Evanghelizarea și suveranitatea lui Dumnezeu
Partea a II-a. Locul și importanța bisericii locale în lucrarea de evanghelizare și misiune
Partea a III-a. Rolul evanghelistului/misionarului
Partea a IV-a. Unelte/metode de evanghelizare și rolul literaturii în evanghelizare și misiune
Partea a V-a. Aspectele financiare ale lucrării de evanghelizare și misiune

Înregistrările sunt redate pe canalul YouTube al RVE București. Momentan vă prezentăm prima parte, urmând ca celelalte patru părți să fie adăugate pe măsura publicării lor de către RVE București.

​Dacă aveți întrebări sau neclarități legate de ceea ce s-a discutat, nu ezitați să ne contactați utilizând formularul de la pagina de contact.

Partea I. Evanghelizarea și suveranitatea lui Dumnezeu

În prima parte am căutat să punem un fundament teologic despre evanghelizare și misiune și să răspundem la întrebări precum:

 • Cum este definită evanghelizarea în Scriptură?
 • Ce presupune să evanghelizăm?
 • De ce să mai evanghelizăm, dacă Dumnezeu este suveran în mântuire?
 • Ce rol au mijloacele pe care Dumnezeu le folosește în mântuirea oamenilor? Sunt ele meritorii în sine?

Partea a II-a. Biserica locală și evanghelizarea

În partea a doua am discutat câteva dintre elementele teologice și practice de bază despre legătura dintre evanghelizare și biserica locală, căutând să răspundem la întrebări precum:

 • Este bine și de așteptat ca Biserica locală să se implice în evanghelizare?
 • Avem oare nevoie de persecuție pentru a lua în serios lucrarea de evanghelizare?
 • Putem extrage învățăminte din exemplul trimiterii misionarilor din biserica din Antiohia, din Faptele Apostolilor 13? Care ar fi ele?​

Partea a III-a. Mai există rolul evanghelistului în zilele noastre? 

În partea a treia am intrat în detalii legate de definirea mai clară a lucrării de evanghelizare și misiune, cu aplicație concretă la rolul evanghelistului și al plantatorului de biserică (misionarul). Iată câteva întrebări la care am dorit să răspundem:

 • Oare trimiterea din Matei 28 se aplică doar apostolilor sau creștinilor din toate generațiile?
 • Există un dar spiritual al evanghelistului? 
 • Mai este valabil azi rolul sau slujirea de evanghelist, conform Efeseni 4?
 • Care este relația dintre evangheliști/misionari și liderii bisericii locale? Sunt ei oare în competiție?

Partea a IV-a. Unelte/metode de evanghelizare

În partea a patra am discutat despre metodele sau uneltele de evanghelizare. Iată câteva întrebări la care am dorit să răspundem:

 • Există metode nescripturale de evanghelizare? Care ar fi cele mai răspândite modalități greșite de evanghelizare? 
 • Cum să evanghelizăm membrii familiilor noastre, mai ales în relația soț-soție într-un cuplu mixt (unul dintre soți este credincios, celălalt nu)? 
 • Care este rolul literaturii creștine în evanghelizare și misiune?

Partea a V-a. Dimensiunea financiară a lucrării de evanghelizare și misiune​ 

În partea a cincea am discutat despre unul dintre cele mai delicate aspecte ale lucrării de evanghelizare și misiune. Iată câteva întrebări la care am dorit să răspundem:

 • Are nevoie lucrarea de evanghelizare/misiune de sprijin material sau financiar?
 • Care este rolul voluntariatului în evanghelizare și misiune? Ar trebui să adoptăm toți atitudinea lui Pavel, anume să avem slujbe seculare astfel încât lucrarea de evanghelizare și misiune să nu presupună bani?
 • Cum rămâne cu exemplul lui George Muller din Bristol, Anglia, care nu a solicitat niciodată fonduri? Ar trebui să fie modelul nostru?
 • Ar trebui ca biserica locală să aibă un capitol bugetar distinct în fiecare an pentru lucrarea de evanghelizare și misiune?

MAGNA GRATIA îți oferă materiale video și audio de calitate.

NEPOPULAR, un film de Emilio Ramos, cu James White și Paul Washer

Evanghelia lui Isus Hristos, mesajul creștinismului, este un mesaj nepopular. Ea îl dezbracă pe om de orice merite și Îl proclamă pe Dumnezeu ca singurul care poate să aducă mântuirea veșnică a sufletului omenesc, prin viața și moartea ispășitoare a lui Isus Hristos, Dumnezeu întrupat.

O producție a Red Grace Media – www.redgracemedia.com | www.unpopularthemovie.com.


Vă rugăm să respectați condițiile de copyright, care sunt prezentate la această pagină.

Sus