Ce credem

Ce credem

Noi credem și predicăm faptul că Biblia este Cuvântul inspirat, infailibil, perfect, suficient și plin de autoritate al lui Dumnezeu, și singura sursă a adevărului ca și singurul îndreptar al credinței autentice (2 Timotei 3:15-17, 2 Petru 1:21). De asemenea, credem că există un singur Dumnezeu, existând din veșnicii ca Sfânta Treime – Tatăl, Fiul – Isus Hristos și Duhul Sfânt (Geneza 1:1, Deuteronom 6:4, Matei 28:19, Ioan 10:30).

Credem în dumnezeirea și impecabilitatea deplină și permanentă a lui Iisus Hristos (Ioan 10:33), în nașterea Sa imaculată din fecioară (Isaia 7:14, Matei 1:23, Luca 1:34-35), în viața Sa fără păcat (Evrei 4:15, 7:26), în minunile Sale (Ioan 2:11), în moartea Sa ispășitoare (1 Corinteni 15:3, Efeseni 1:7, Evrei 2:9), în învierea Sa în trup (Ioan 11:25, 1 Corinteni 15:4), în ridicarea Sa la Cer pentru a sta la dreapta Tatălui, mijlocind pentru cei credincioși (Marcu 16:19), în domnia Sa suverană (Matei 28:18) și în întoarcerea Sa personală pe pământ în putere și slavă, pentru judecată (Faptele Apostolilor 1:11, Apocalipsa 19:11-16).

De asemenea, credem și predicăm faptul că mântuirea se primește în dar şi nu datorită faptelor. Credem în necesitatea regenerării prin Duhul Sfânt pentru mântuire datorită naturii păcătoase complet decăzute a omului (Ioan 3:16-19; 5:24, Romani 3:23; 5:8-9, Efeseni 2:8-10, Tit 3:5). Ca urmare a regenerării, omul experimentează apoi în mod natural pocăința şi credința ca mijloace ale harului divin, și este dedicat în totalitate închinării înaintea lui Dumnezeu și slujirii Lui în recunoștință, umblând în faptele bune caracteristice credinței autentice, glorificând astfel pe Dumnezeu (Efes. 2:10) și supunându-se domniei lui Hristos în toate aspectele vieții sale, zi de zi. Credem că mântuirea este veșnică şi că același Duh Sfânt care realizează nașterea din nou îl împuternicește pe credincios să persevereze în credinţa adevărată, cu bucurie, chiar dacă prin multe lupte interioare şi uneori cu suferință, până la sfârșit (Filip. 1:6; 2:13 ş.a.). 

Credem că este scopul şi porunca primordială dată de Hristos Bisericii, deci fiecărui credincios, să meargă în întreaga lume şi să predice Evanghelia (Marcu 16:15, Matei 28:19-20).

În detaliu, ne însușim învățăturile biblice prezentate în cadrul Mărturisirii de Credinţă de la Londra (1689). Ediția actualizată gramatical şi tradusă în limba română contemporană de Editura MAGNA GRATIA poate fi consultată în format Adobe Reader PDF, e-PUB (Ipad, Sony Reader) sau MOBI (Amazon Kindle) accesând pagina de publicații aici.

Sus