Despre Asociația Magna Gratia

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație creștină non-profit, care își  desfășoară activitatea concentrându-se pe patru mari domenii de acțiune:

1. Traducerea, editarea și publicarea de resurse și publicații creștine gratuite, focalizate cu prioritate pe domenii precum: doctrine biblice, evanghelizare, misiune, apologetică, viață creștină, familie și educație creștină. Aceste resurse se găsesc la pagina de resurse și publicații, pe care o puteți accesa din meniul principal. Lucrarea de publicistică este realizată prin Editura MAGNA GRATIA.

În acest scop, începând cu anul 2006 am demarat traducerea și publicarea gratuită, în format electronic, a unei serii de scrieri creștine înrădăcinate în doctrinele harului și reflectând în mare măsură temele identificate mai sus. Utilizarea acestor resurse este condiționată de respectarea condițiilor de copyright.

2. Echiparea liderilor bisericilor locale cu teologie reformată, prin programul nostru de extensie prin literatură LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI

În cadrul acestui program, le trimitem liderilor de biserici din România (și, în anumite cazuri, din Rep. Moldova) exemplare gratuite de cărți în format tipărit, echipându-i astfel să predice Evanghelia lui Isus Hristos și ajutându-i să crească spiritual și să influențeze comunitățile de credință, împlinindu-și astfel mai bine chemarea. Fiecărui participant îi trimitem până la 70 de cărți pe parcursul a cinci ani, toate costurile fiind suportate de MAGNA GRATIA. Fiecare participant trebuie să trimită o scurtă recenzie pentru fiecare carte lecturată, aceasta fiind condiția pentru primirea următoarei cărți. Autorii incluși în program sunt John Owen, Arthur W. Pink, Jonathan Edwards, Charles H. Spurgeon, Paul Washer, Cornelis P. Venema, R.C. Sproul, Steven J. Lawson, J.C. Ryle, Albert N. Martin, John Bunyan, Mark Dever, Jonathan Leeman etc. Dacă vreți să aflați mai multe despre programul LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI, fie pentru a participa la el, fie pentru a-l recomanda unui lider de biserică, fie pentru a susține această lucrare, te rugăm să vizitezi pagina dedicată programului, accesibilă din meniul principal al paginii noastre de internet.

2. Instruirea credincioșilor în comunicarea Evangheliei și sensibilizarea liderilor de evanghelizare și a pastorilor în revenirea la principiile biblice de  comunicare a Evangheliei.

În acest scop, am avem pregătit Seminar de Evanghelizare Biblicăpe care suntem gata să prezentăm oricui ne solicită.

3. Comunicarea clară a mesajului Evangheliei, folosind pentru aceasta mărturia exemplară pe care Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a lăsat-o și care a fost reiterată de apostoli și practica bisericii primare, asa cum reiese din Sfintele Scripturi.

În acest scop, predicăm Evanghelia în locurile publice precum parcuri, centre comerciale, pe stradă, în biserici, în penitenciare, spitale și alte așezăminte publice, în discuții individuale sau de grup, oriunde și în orice circumstanțe vedem chemarea lui Dumnezeu și oportunitățile deschise de El în acest sens. Noi credem că este mandatul biblic ca noi să continuăm să predicăm Evanghelia “la timp și nelatimp” (2 Tim. 4:2), implicând biserică locală, astfel că ne străduim să practicăm această chemare în mod cât se poate de regulat. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Vă rugăm să notați faptul că Asociația/Editura MAGNA GRATIA nu comercializează în format tipărit niciuna dintre publicațiile sale.

Sus