Seminarul de Evanghelizare Biblică

Seminarul de Evanghelizare Biblică

Unul dintre obiectivele Asociației MAGNA GRATIA este instruirea credincioșilor în utilizarea exemplului Domnului nostru Isus Hristos și al apostolilor în comunicarea Evangheliei. Pentru aceasta, ne dorim ca, atât prin intermediul literaturii promovate, cât și prin mijloace mai directe, să sensibilizăm liderii de evanghelizare și liderii bisericilor să cultive principiile biblice de propovăduire a Evangheliei.

În acest scop, am realizat Seminarul de Evanghelizare Biblică, un curs condensat alcătuit din 7 sesiuni de câte cca. 45 min., având următoarea structură:

Sesiunea 1. Fundamente doctrinare în Evanghelizare – tratează elementele doctrinare necesare pentru predicarea corectă, biblică, a Evangheliei.

Sesiunea 2. False motive = false convertiri. Cum să (nu) predici Evanghelia – prezintă, elementele istorice care au condus la proliferarea metodelor nebiblice de evanghelizare, enumeră și descrie principalele modalități în care mesajul Evangheliei este alterat, diluat și modificat, împreună cu exemple concrete din perioada contemporană.

Sesiunea 3. „E o întrebare bună!” Cum răspundem celor mai frecvente întrebări și obiecții în Evanghelizare – analizează cele mai des întâlnite obiecții la adresa Evangheliei și a credinței creștine, și prezintă modalitatea în care este înțelept și biblic să răspundem acestora, în lumina responsabilității biblice a creștinului, cu o atitudine corectă. Adesea, această sesiune poate fi organizată ca o discuție liberă.

Sesiunea 4. Darwin, Kolob și Sabatul. Cum comunicăm Evanghelia ateilor și sectanților – această secțiune se concentrează pe aspecte care țin de apologetica necesară pentru o evanghelizare eficientă mai ales atunci când avem de-a face cu persoane atee sau care aparțin unor culte religioase care nu susțin Evanghelia.

Sesiunea 5. Sfânta Tradiție, Maria și clișeele evanghelice. Predicarea Evangheliei către ortodocși – această parte a seminarului enumeră o serie de clișee răspândite în lumea evanghelică în legătură cu credința ortodoxă și propune o abordare inedită asupra evanghelizării persoanelor de credință ortodoxă.

Sesiunea 6. Din Ierusalim până la capătul lumii. Parohialism vs Misiune – face o incursiune în câteva obsesii curente ale lumii evanghelice care îi afectează claritatea și concentrarea pe Marea Trimitere.

Sesiunea 7. Voi cine sunteți? Importanța bisericii locale în Evanghelizare și Misiune – chiar dacă este ultima, această sesiune tratează unul din aspectele vitale ale lucrării de Evanghelizare și Misiune, si din nefericire unul foarte neglijat, anume rolul bisericii locale ca avanpost și ambasadă a lui Hristos în această lume.

Dacă doriți să găzduiți la biserica dumneavoastră un astfel de seminar, vă rugăm să ne contactați din timp.

Sus