Devoționale

Filtrează rezultatele

Autori

Tematici

Categorii

Devoționale

365 rezultate
Devoțional

31 Decembrie / Repetiția morții

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Îi mături, ca un vis: dimineața, sunt ca iarba, care încolțește iarăși: înflorește dimineața, și crește, iar seara este tăiată și se usucă… Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!” […]

4 min
Devoțional

30 Decembrie / Îmbrăcați și împuterniciți

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să […]

2 min
Devoțional

29 Decembrie / Un destin îngrozitor

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „… Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” (1 Tes. 1:10). Îți aduci aminte de vremea când te-ai rătăcit în copilărie, când ai alunecat deasupra unei gropi sau erai cât pe-aci să te îneci? Apoi, […]

4 min
Devoțional

28 Decembrie / Țelul este slava

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu” (Rom. 5:2). A vedea slava lui Dumnezeu este țelul nostru […]

3 min
Devoțional

27 Decembrie / Care îți este țelul?

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu… Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus, și mulțumiți, […]

3 min
Devoțional

26 Decembrie / Cum să te gândești la calamități

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Căci valurile morții mă înconjuraseră, șuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră… Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite” (2 Sam. 22:5, 31). După pierderea celor zece copii ca urmare a unui dezastru natural (Iov 1:19), Iov a spus: „Domnul […]

6 min
Devoțional

25 Decembrie / Trei daruri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai […]

6 min
Devoțional

24 Decembrie / Două scopuri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca […]

3 min
Devoțional

23 Decembrie / Darul de nedescris al lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, […]

3 min
Devoțional

22 Decembrie / Ca voi să credeți 

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; […]

3 min
Devoțional

21 Decembrie / Nașterea Celui îmbătrânit de zile

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Atunci un Împărat tot ești!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă […]

3 min
Devoțional

20 Decembrie / Solidaritate

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Linia de asamblare a Satanei produce milioane de păcate în fiecare zi. El le împachetează și le plasează în avioane cargo imense, […]

3 min
Devoțional

19 Decembrie / Crăciunul vorbește despre libertate

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, […]

3 min
Devoțional

18 Decembrie / Modelul misiunii

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18). Crăciunul este un model pentru misiune. Misiunea este o oglindă a Crăciunului. După cum Eu, așa […]

3 min
Devoțional

17 Decembrie / Cea mai măreață mântuire imaginabilă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou” (Ier. 31:31). Dumnezeu este sfânt, drept și despărțit de păcătoși ca noi. Aceasta este principala […]

3 min
Devoțional

16 Decembrie / Cel mai de succes eșec al lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, […]

3 min
Devoțional

15 Decembrie / Viață și moarte

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.  „Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug” (Ioan 10:10). Când am vrut să încep acest devoțional, am aflat […]

3 min
Devoțional

14 Decembrie / Real pentru poporul Lui

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune” (Evrei 8:6). Hristos este Mijlocitorul noului […]

2 min
Devoțional

13 Decembrie / Realitatea finală este aici

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.  „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului preasfânt și al adevăratului cort, care […]

3 min
Devoțional

12 Decembrie / Înlocuirea umbrelor

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului preasfânt și al adevăratului cort, care […]

2 min
Devoțional

11 Decembrie / De ce a venit Isus 

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, […]

5 min
Devoțional

10 Decembrie / Aur, tămâie și smirnă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ, și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile, […]

3 min
Devoțional

9 Decembrie / Două feluri de împotrivire față de Isus

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.  „Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el” (Matei 2:3). Isus este problematic pentru oamenii care nu vor să I se închine, iar El stârnește […]

3 min
Devoțional

8 Decembrie / Steaua supranaturală a Betleemului

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2:2). Biblia ne uimește repetat curiozitatea arătând cât de sigure sunt anumite lucruri care s-au petrecut. Cum i-a condus această „stea” pe […]

4 min
Sus