Bucurii de Neclintit Tematică: Iertarea păcatelor

28 August / Iertați pentru Numele lui Isus

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Ps. 25:11).

Cunoscând ce este drept, Dumnezeu nu Se consultă cu nicio autoritate superioară Lui. Vrednicia Lui este valoarea supremă din Univers. De aceea, când Dumnezeu face ce este drept, El acționează într-un fel care este în acord cu această valoare supremă.

Neprihănirea lui Dumnezeu este zelul, bucuria și plăcerea infinită pe care El le are în ceea ce este suprem de valoros, anume perfecțiunea și vrednicia Sa. Dacă El ar fi acționat vreodată contrar acestei pasiuni veșnice pentru perfecțiunile Sale, El n-ar mai fi fost neprihănit – ar fi fost un idolatru.

Cum ar putea un astfel de Dumnezeu neprihănit să Își arate vreodată afecțiunea față de păcătoși ca noi, care am batjocorit perfecțiunile Lui? Dar minunăția Evangheliei este că în neprihănirea Lui divină stă și temeiul mântuirii noastre.

Prețuirea infinită pe care Tatăl o are față de Fiul face posibil ca eu, un păcătos ticălos, să fiu iubit și acceptat în Fiul, pentru că, în moartea Lui, El a apărat vrednicia și gloria Tatălui Său.

Datorită lui Hristos, noi ne putem ruga având o înțelegere nouă a rugăciunii psalmistului: „Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Ps. 25:11). Înțelegerea nouă este că, datorită lui Hristos, în loc să ne rugăm, „pentru Numele Tău, iartă-mi vinovăția”, acum ne rugăm, „pentru Numele lui Isus, o, Doamne, iartă-mi fărădelegea”.

1 Ioan 2:12 spune: „Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui”, referindu-se la Isus. Isus a ispășit acum păcatul și a apărat cinstea Tatălui astfel încât „păcatele noastre sunt iertate pentru Numele Lui”.

Dumnezeu este neprihănit. El nu bagă păcatul sub preș. Pentru ca un păcătos să scape, cineva trebuie să moară ca să apere vrednicia infinită a gloriei lui Dumnezeu pe care păcătosul a pângărit-o. Asta este ceea Hristos a făcut. De aceea, „pentru Numele Tău, o, Doamne” și „pentru Numele lui Isus” au același sens. Și de aceea ne rugăm noi cu încredere că suntem iertați.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus