Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

6 Decembrie / Pace între cei plăcuți lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

 „Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece şi culcat într-o iesle”. Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu, și zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui” (Luca 2:12-14).

 Pace pentru cine? Există o notă sobră în lauda îngerilor. Pace printre cei asupra cărora vine favoarea Lui. Pace printre cei plăcuți Lui. Dar fără credință, este cu neputință să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu (Evrei 11:6). De aceea, Crăciunul nu le aduce pace tuturor.

„Judecata aceasta”, a spus Isus, „stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele” (Ioan 3:19). Sau, așa cum a afirmat bătrânul Simeon când L-a văzut pe copilul Isus, „iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel, și să fie un semn, care va stârni împotrivire… ca să se descopere gândurile multor inimi” (Luca 2:34-35). O, ce mulți oameni umblă după o zi de Crăciun rece și plictisitoare, nevăzând în ea mai mult decât un semn față de care să se împotrivească.

„A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:11-12). Doar ucenicilor Lui le-a spus Isus aceste cuvinte: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27).

Cei care se bucură de pacea lui Dumnezeu ce întrece orice pricepere sunt cei care, prin rugăciuni și mijlociri, își aduc în orice lucru cererile lor înaintea lui Dumnezeu (Filip. 4:6-7).

Cheia care deschide tezaurul păcii lui Dumnezeu este credința în făgăduințele lui Dumnezeu. Așa se roagă și Pavel: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă credința” (Rom. 15:13). Iar când ne punem încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu și avem bucurie, pace și dragoste, Dumnezeu este glorificat.

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui! Adică între oricine crede – din orice popor, limbă, seminție și națiune.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus