Bucurii de Neclintit Tematici: Autoritatea Scripturii Suficiența Scripturii

25 Septembrie / Viața atârnă de Cuvântul lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„El le-a zis: ‚Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viața voastră, și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul” (Deut. 32:46-47).

Cuvântul lui Dumnezeu nu este un fleac; de el depind viața și moartea. Dacă bagatelizezi Scriptura, tratând-o ca pe un lucru de nimic sau ca pe niște cuvinte seci, îți pui viața în pericol.

Chiar și viața ta fizică depinde de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi am fost creați prin Cuvântul Lui (Ps. 33:6; Evrei 11:3), iar El „ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3).

Iar viața noastră spirituală începe prin Cuvântul lui Dumnezeu: „El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului” (Iacov 1:18). „Ați fost născuți din nou… prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac” (1 Petru 1:23).

Și nu doar că începem să trăim prin Cuvântul lui Dumnezeu, ci și continuăm să trăim prin el: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4; Deut. 8:3).

Astfel, viața noastră fizică este creată și susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar viața noastră spirituală este înviată și susținută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Câte mărturii pot fi aduse despre puterea dătătoare de viață a Cuvântului lui Dumnezeu!

Cu adevărat, Biblia „nu este un lucru fără însemnătate pentru tine” – ea este viața ta! Temelia oricărei bucurii este viața. Nimic nu este mai fundamental decât pura existență – crearea și ocrotirea noastră.

Toate acestea se datorează Cuvântului puterii lui Dumnezeu. Prin aceeași putere, El a spus în Scriptură totul spre crearea și susținerea vieții noastre spirituale. De aceea, Biblia nu este un cuvânt sec, ci este însăși viața ta – temelia și hrana bucuriei tale!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus