Bucurii de Neclintit Tematică: Anxietatea

21 Septembrie / Muniție împotriva îngrijorării

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri” (Fil. 4:6).

Unul dintre lucrurile pentru care suntem mulțumitori când ne ducem cererile la Dumnezeu ține de făgăduințele Lui. Există muniții în canon care zdrobesc necredința ce produce îngrijorare. Așa că iată cum lupt eu.

Când sunt îngrijorat că lucrarea mea este nefolositoare și seacă, eu lupt cu necredința folosindu-mă de făgăduința din Isaia 55:11: „tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele”.

Când sunt îngrijorat că sunt prea slab ca să îmi fac lucrarea, mă lupt cu necredința folosind făgăduința lui Hristos care îmi spune că „harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită” (2 Cor. 12:9).

Când sunt îngrijorat în legătură cu deciziile pe care le-am luat pentru viitor, mă lupt cu necredința folosind făgăduința aceasta: „Eu – zice Domnul – te voi învăța, și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, și voi avea privirea îndreptată asupra ta” (Ps. 32:8).

Când sunt îngrijorat în legătură cu înfruntarea împotrivitorilor, mă lupt cu necredința folosind această făgăduință: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Rom. 8:31).

Când sunt îngrijorat în legătură cu binele celor pe care îi iubesc, mă lupt cu necredința folosind făgăduința că, dacă eu, care sunt rău, știu să le dau lucruri bune copiilor mei, „cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11).

Și lupt pentru a-mi păstra echilibrul spiritual aducându-mi aminte că toți cei ce și-au lăsat case, sau frați, sau surori, sau mame, sau tați, sau copii, sau ogoare, pentru Hristos, vor „primi acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viața veșnică” (Marcu 10:29-30).

Când sunt îngrijorat că sunt bolnav, mă lupt cu necredința folosind această făgăduință: „de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea” (Ps. 34:19).

Și iau această făgăduință cutremurându-mă: „necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Rom. 5:3-5).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus