Bucurii de Neclintit

1 martie / De unde vine mângâierea noastră

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„[Pilat] a intrat iarăși în odaia de judecată și I-a zis lui Isus: ,De unde ești Tu?’ Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat I-a zis: ,Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc și am putere să-Ți dau drumul!’ ,N-ai avea nicio putere asupra Mea’, i-a răspuns Isus, ,dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat’” (Ioan 19:9-11)

Autoritatea lui Pilat de a-L răstigni pe Isus nu L-a intimidat pe Domnul. De ce nu?

Nu pentru că Pilat mințea. Nici pentru că el nu avea autoritatea de a-L răstigni pe Isus, căci avea această putere.

Dar această autoritate nu L-a intimidat pe Isus, pentru că era o autoritate derivată. Isus a spus: „Ți-a fost dată de sus”. Ceea ce înseamnă că este o autoritate reală.

Așadar, în ce fel nu este ea intimidantă? Pilat nu avea doar autoritatea de a-L omorî pe Isus, ci el avea autoritatea de la Dumnezeu ca să-L omoare.

Acest lucru nu Îl intimidează pe Isus, pentru că autoritatea lui Pilat asupra lui Isus este subordonată autorității lui Dumnezeu asupra lui Pilat. Isus Își ia mângâierea în acest moment nu din faptul că voia lui Pilat ar fi lipsită de putere, ci din acela că voia lui Pilat este ghidată. Nu pentru că Isus se află în mâinile fricii lui Pilat, ci pentru că Pilat se află în mâinile Tatălui lui Isus.

Asta înseamnă că mângâierea noastră nu vine din lipsa de putere a vrăjmașilor noștri, ci din stăpânirea suverană a Tatălui nostru asupra puterii lor.

Acesta este sensul pasajului din Romani 8:35-37. Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia nu ne pot despărți de Hristos pentru că, „în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”.

Pilat (și toți dușmanii lui Isus – și ai noștri) a vrut să facă rău, dar Dumnezeu a transformat răul în bine (Gen. 50:20). Toți dușmanii lui Isus s-au strâns laolaltă cu autoritatea ce le-a fost dată de Dumnezeu „ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău [ale lui Dumnezeu]” (F.A. 4:28). Ei au păcătuit dar, prin păcătuirea lor, Dumnezeu a adus mântuirea.

De aceea, nu fi intimidat de adversarii tăi, care nu pot ucide decât trupul (Matei 10:28). Nu doar pentru că asta este tot ce pot face ei (Luca 12:4), ci și pentru că totul este făcut sub mâna veghetoare a Tatălui tău.

„Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii” (Luca 12:6-7).

​Pilat are autoritate. Irod are autoritate. Soldații au autoritate. Satana are autoritate. Dar niciunul nu este independent. Toată autoritatea lor este derivată. Toată este subordonată voii lui Dumnezeu. Nu te teme! Ești prețios pentru Tatăl tău suveran. Mult mai prețios decât vrăbiile de care El nu uită.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus