Bucurii de Neclintit Tematică: Dragostea lui Dumnezeu

7 Noiembrie / Este dragostea lui Dumnezeu condiționată?

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dar, în schimb, [Dumnezeu] ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: ‚Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți’. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi” (Iacov 4:6-8).

Iacov ne învață că există o experiență prețioasă a „harului și mai mare” și că Dumnezeu „Se apropie” de noi. Evident că aceasta este o experiență minunată – mai mult har și o apropiere specială de Dumnezeu. Dar eu întreb: oare această experiență a dragostei lui Dumnezeu este una necondiționată? Nu. Nu este. Ea este condiționată de smerirea noastră și de apropierea noastră de Dumnezeu. Dumnezeu „ne dă un har și mai mare… celor smeriți… Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi”.

Există experiențe prețioase ale dragostei lui Dumnezeu care ne cer să luptăm împotriva mândriei, să căutăm smerenia și să îndrăgim apropierea de Dumnezeu. Acestea sunt condițiile. Desigur, în ele însele, condițiile sunt lucrarea lui Dumnezeu în noi. Dar asta nu face ca să nu țină de datoria noastră să le împlinim.

Dacă așa stau lucrurile, mă tem că afirmațiile nefondate biblic și nepăsătoare care se fac în zilele noastre, prin care oamenii sunt reasigurați că dragostea lui Dumnezeu este cu totul necondiționată, ar putea să îi oprească pe oameni să facă tocmai lucrurile pe care Biblia spune că trebuie să le facă așa încât să se poată bucura de toată pacea după care ei tânjesc cu atâta disperare. În încercarea de a le da oamenilor pace prin acest caracter „necondiționat” al dragostei lui Dumnezeu ar putea să îi lipsească pe aceștia tocmai de remediul pe care Biblia îl prescrie.

Desigur, trebuie să proclamăm sus și tare că dragostea divină a alegerii, dragostea divină a morții lui Hristos, și dragostea divină a regenerării noastre – a nașterii noastre din nou – sunt toate absolut necondiționate.

Și trebuie să spunem fără încetare vestea bună că îndreptățirea noastră se bazează pe vrednicia ascultării și a jertfei lui Hristos, nu a noastră: „Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți” (Rom. 5:19).

Dar haideți să spunem și adevărul biblic că experiențele cele mai complete și mai suave ale harului lui Dumnezeu și ale apropierii de El vor fi gustate de cei care se smeresc zilnic și se apropie de Dumnezeu.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus