Bucurii de Neclintit Tematică: Boala și suferința

2 Noiembrie / Bucuria în durere

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri” (Matei 5:11-12).

Hedonismul creștin spune că, pentru creștini, există căi diferite de a se bucura în suferință. Toate trebuie tratate ca o expresie a harului atotsuficient și atotîmplinitor al lui Dumnezeu.

O modalitate de a ne bucura în suferință vine din a ne aținti mințile cu fermitate asupra măreției răsplății de care vom avea parte la înviere. Efectul acestei modalități de focalizare este că ea face ca durerea noastră prezentă să pară mică prin comparație cu ceea ce urmează să vină: „Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi” (Rom. 8:18; cf. 2 Cor. 4:16-18). Făcând suferința suportabilă, bucuria pentru răsplata noastră va face ca și dragostea să fie posibilă.

„Iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare” (Luca 6:35). Fii generos cu cei săraci, „și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească; dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți” (Luca 14:14). Încrederea în această răsplată făgăduită taie funiile lumescului și ne eliberează pentru a suporta costurile dragostei.

O altă cale prin care ne putem bucura în suferință vine din efectele ei asupra siguranței nădejdii noastre. Bucuria în suferință nu este înrădăcinată doar în nădejdea învierii și în răsplată, ci și în felul în care suferința însăși lucrează pentru adâncirea acelei nădejdi.

De exemplu, Pavel spune: „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea” (Rom. 5:3-4).

Cu alte cuvinte, bucuria lui Pavel nu este înrădăcinată doar în această răsplată mare, ci și în efectul suferinței care solidifică nădejdea acelei răsplăți. Suferința produce răbdare, iar răbdarea produce un simțământ că avem o credință reală, autentică, întărind astfel nădejdea noastă că Îl vom avea negreșit pe Hristos.

Așadar, fie că ne focalizăm pe bogățiile răsplății sau pe efectele rafinate ale suferinței, planul lui Dumnezeu este ca bucuria noastră în suferință să fie susținută.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus