Bucurii de Neclintit

29 mai / Când Dumnezeu lucrează împotriva voii Sale

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare (1 Sam. 2:25).

Fii preotului Eli nu au vrut să asculte de tatăl lui când acesta i-a mustrat pentru păcatele lor. În acest pasaj există trei implicații pentru viețile noastre.

1) Este posibil să păcătuim atât de îndelung și atât de grav, încât Dumnezeu să nu ne dea pocăința.

Iată de ce Pavel a spus că toată insistența și învățătura noastră este dată „în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința”, nu că „Dumnezeu le va da sigur pocăința” (2 Tim. 2:25). În viața trăită în păcat există un „prea târziu”. Este așa cum se spune despre Esau în Evrei 12:17 că, „mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit; pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe”. El a fost abandonat și nu s-a putut pocăi.

Asta nu înseamnă că aceia care se pocăiesc cu adevărat după o întreagă viață de păcat n-ar putea fi mântuiți. Evident că pot fi și vor fi mântuiți! Dumnezeu este uluitor de milostiv. Aduceți-vă aminte de tâlharul de pe cruce, căruia Isus i-a spus: „astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23:43).

2) Uneori, Dumnezeu nu îi permite unei persoane care păcătuiește să facă ce este drept.

„Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare”. Ascultarea de glasul tatălui lor era ceea ce ei trebuiau să facă. Dar ei n-au vrut. De ce? „Domnul voia să-i omoare”.

Motivul pentru care ei n-au ascultat de tatăl lor era că Dumnezeu avea alte planuri cu ei, lăsându-i abandonați păcatului și morții. Acest lucru ne arată că există momente când voia decretivă a lui Dumnezeu este diferită de voia revelată a poruncii Lui.

3) Uneori, rugăciunile noastre, prin care cerem împlinirea voii revelate a lui Dumnezeu, nu vor primi răspuns afirmativ, deoarece Dumnezeu a decretat ceva diferit în planurile Sale sfinte și înțelepte.

Eu cred că Eli s-a rugat ca fiii lui să fie schimbați. Așa ar fi trebuit să se roage. Dar Dumnezeu hotărâse ca Hofni și Fineas să nu asculte, ca să fie uciși.

​Când ceva de genul acesta se petrece (lucru pe care, în mod obișnuit, nu îl cunoaștem mai dinainte) când noi strigăm către Dumnezeu, cerându-I schimbarea, răspunsul lui Dumnezeu nu este: „Nu te iubesc”. Nu, ci mai degrabă răspunsul este: „Eu am planuri înțelepte și sfinte în faptul că nu dau biruința asupra acestui păcat și nu dau pocăința. Nu vezi acum aceste planuri. Ai încredere în Mine, știu ce fac. Te iubesc”.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus