Bucurii de Neclintit

20 iunie / Harul înseamnă iertare și putere

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine (1 Cor. 15:10).

Harul nu este doar indulgența de care beneficiem când am păcătuit. Harul este darul și puterea lui Dumnezeu care ne face în stare să nu păcătuim. Harul înseamnă putere, nu doar iertare.

Acest lucru este clar, de exemplu, în 1 Corinteni 15:10. Pavel descrie harul ca puterea care i-a dat abilitatea de a-și face lucrarea. El nu înseamnă doar iertarea păcatelor lui; el este puterea de a continua în ascultare de Dumnezeu: „Am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine”.

De aceea, efortul pe care noi îl facem de a asculta de Dumnezeu nu este un efort făcut în puterile noastre, ci „după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu” (1 Petru 4:11). El este ascultarea credinței, credința în puterea oferită constant prin har, care ne face capabili să împlinim ce trebuie împlinit.

Pavel confirmă acest adevăr în 2 Tesaloniceni 1:11-12, unde denumește faptele noastre bune ca „lucrare izvorâtă din credință” și unde spune că gloria pe care ele I-o aduc lui Isus este „potrivit cu harul Dumnezeului nostru”, pentru că ea are loc „prin puterea Lui”. Ia aminte cu atenție la toate frazele de mai jos:

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi, și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.”

​Ascultarea plăcută lui Dumnezeu este produsă prin puterea harului lui Dumnezeu, prin credință. Aceeași dinamică este la lucru în fiecare etapă a vieții creștine. Puterea harului lui Dumnezeu care mântuiește prin credință (Efes. 2:8) este aceeași putere a harului lui Dumnezeu care sfințește prin credință.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus