Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

5 Decembrie / Nicio abatere de la calea către Calvar

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei” (Luca 2:6-7).

Ai crede că, dacă Dumnezeu stăpânește peste lume așa încât folosește un recensământ la nivel de imperiu ca să îi aducă pe Maria și pe Iosif la Betleem, cu siguranță că El va avea grijă să existe o cameră disponibilă pentru ei la han.

Da, El putea face asta. Cu siguranță că putea! Iar Isus s-ar fi putut naște într-o familie înstărită. El ar fi putut transforma piatra în pâine în pustiu. El putea să cheme zece mii de îngeri în ajutorul Lui, în Ghetsimani. El ar fi putut să Se dea jos de pe cruce și să Se scutească de moarte. Întrebarea nu este ce ar fi putut face Dumnezeu, ci ce a vrut El să facă.

Voia lui Dumnezeu a fost ca, deși Hristos era bogat, de dragul nostru, El să Se facă sărac. Semnele „niciun loc liber” de pe toate casele de găzduire din Betleem au fost puse acolo pentru tine. „S-a făcut sărac pentru voi” (2 Cor. 8:9).

Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile, chiar și peste capacitățile de cazare din hoteluri și pensiuni – de dragul copiilor Lui. Calea către Calvar începe cu un semn indicând „niciun loc liber” în Betleem, și sfârșește cu scuipăturile și batjocurile Crucii din Ierusalim.

Apoi nu trebuie să uităm ce a spus Isus: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze” (Luca 9:23).

Noi ne alăturăm Lui pe drumul Calvarului și Îl auzim spunând: „Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ,Robul nu este mai mare decât stăpânul său’. Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15:20).

Celui care a exclamat cu entuziasm, „Te voi urma oriunde vei merge”, Isus îi răspunde, „Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul” (Luca 9:57-58).

Da, Dumnezeu ar fi putut face ca Isus să aibă o cameră unde să se nască, dar acest lucru ar fi fost o abatere de la calea către Calvar.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus