Bucurii de Neclintit

6 mai / Cunoașterea adevărată aduce bucurie mai mare

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.


Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea… și s-au veselit mult. Căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră (Neem. 8:12).

Singura bucurie ce reflectă vrednicia lui Dumnezeu și se revarsă în dragostea care Îl glorifică pe El este înrădăcinată în cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. De aceea, dacă avem o cunoaștere mică sau greșită, bucuria noastră va fi un biet ecou al perfecțiunii autentice a lui Dumnezeu.

Experiența trăită de Israel în Neemia 8:12 ne servește drept paradigmă a felului în care bucuria din inimă Îl glorifică pe Dumnezeu. Ezra le citise evreilor Cuvântul lui Dumnezeu, iar leviții îl explicaseră. După aceasta, poporul a plecat de acolo „veselindu-se mult”.

Bucuria lor mare s-a datorat faptului că înțeleseseră cuvintele – cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.

Majoritatea dintre noi am gustat această experiență a inimii care a ars de bucurie atunci când ne-a fost deschis Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 24:32). Isus a spus de două ori că i-a învățat pe ucenici să aibă bucurie.

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11).

„Spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină” (Ioan 17:13).

Și ceea ce vedem în principal în Cuvânt este Domnul însuși – Dumnezeu însuși – oferindu-Se să fie cunoscut de noi și să ne bucurăm în El. „Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului” (1 Sam. 3:21).

Ideea este că, dacă vrem ca bucuria noastră să reflecte gloria lui Dumnezeu, ea trebuie să curgă din cunoașterea adevărată a cât de glorios este Dumnezeu. Dacă vrem să ne bucurăm cum se cuvine de Dumnezeu, trebuie să Îl cunoaștem autentic.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus