Bucurii de Neclintit

29 iunie / Rădăcina puternică a dragostei practice

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că îi iubim pe frați (1 Ioan 3:14).

Așadar, dragostea este dovada că suntem născuți din nou – că suntem creștini, că suntem mântuiți.

În anumite pasaje, Biblia prezintă sfințenia și dragostea noastră pentru oameni ca și cum ar fi condiția mântuirii noastre finale. Cu alte cuvinte, dacă nu suntem sfinți și nu iubim, nu vom fi mântuiți în ziua judecății (ex. Evrei 12:14; Gal. 5:21; 1 Cor. 6:10). Asta nu înseamnă că suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin faptele dragostei. Nu, Biblia arată clar și repetat ceea ce spune în Efeseni 2:8-9: „prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”. Nu, ci când Biblia spune că suntem mântuiți prin credință, dar trebuie să îi iubim pe semeni ca să fim în final mântuiți, sensul este că încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu trebuie să fie atât de reală, încât dragostea de semeni pe care ea o produce dovedește realitatea credinței.

Astfel, iubirea de semeni este o condiție a harului viitor în sensul în care ea confirmă autenticitatea condiției primare, anume credința. Am putea considera iubirea de semeni ca o condiție secundară, care confirmă autenticitatea condiției primare și esențiale a credinței, singura care ne unește cu Hristos și care primește puterea Lui.

Credința percepe gloria lui Dumnezeu în făgăduințele harului viitor și primește tot ceea ce făgăduințele revelează despre ce este Dumnezeu pentru noi în Isus. Acea vedere spirituală a gloriei lui Dumnezeu, însoțită de desfătarea noastră în ea, este dovada autenticității faptului că Dumnezeu ne-a chemat să fim beneficiari ai harului Său. Această dovadă ne face liberi să ne însușim făgăduința lui Dumnezeu. Iar această bizuire pe făgăduință ne dă puterea să iubim, ceea ce, în schimb, confirmă realitatea credinței noastre.

Lumea are nevoie disperată de o credință care combină două lucruri: vederea uimitoare a Adevărului divin de nezguduit, și puterea continuă și practică de a face o diferență eliberatoare în viață. Asta vreau și eu. De aceea sunt creștin.

​Există un Dumnezeu măreț al harului, care Își preamărește frumusețea și atotsuficiența infinită împlinind făgăduințe făcute oamenilor neputincioși, care își pun credința în El. Și există o putere care vine din prețuirea acestui Dumnezeu și care nu lasă niciun aspect din viață neafectat. Ea ne dă abilitatea de a iubi în cele mai practice modalități.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus