Bucurii de Neclintit Tematică: Judecata

27 August / Isus îi va călca în picioare pe toți vrăjmașii noștri

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere” (1 Cor. 15:24).

Cât este de extinsă domnia lui Hristos?

Versetul următor, 1 Corinteni 15:25, ne răspunde: „Căci trebuie ca El să împărățească până îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale”. Cuvântul toți ne arată cât de extinsă este domnia Lui.

Și asta face și cuvântul orice din versetul 24: „În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere”.

Nu există nicio boală, nicio dependență, niciun demon, niciun obicei rău, nicio greșeală, niciun viciu, nicio slăbiciune, nicio pornire, nicio mândrie, nicio autocompătimire, nicio ceartă, nicio gelozie, nicio perversitate, nicio lenevie pe care Hristos să nu o biruiască în final ca pe un dușman al onoarei Sale.

Iar încurajarea din acea făgăduință este că, atunci când te ridici la luptă cu dușmanii credinței și ai sfințeniei tale, nu vei lupta de unul singur.

Acum, în acest veac, Isus Hristos îi pune toți vrăjmașii Lui sub picioarele Sale. Orice domnie, orice autoritate și orice putere vor fi cucerite.

De aceea, adu-ți aminte că domnia lui Hristos acoperă de la cel mai mic până la cel mai mare dușman al gloriei Sale în viața ta și în acest Univers. Ei vor fi învinși.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus