Tematică: Judecata

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Devoționale

12 rezultate
carte

Ziua judecății

În Cuvântul Lui, Dumnezeu a descoperit în cea mai clară manieră că va exista o zi când oamenii vor da socoteală, la sfârșitul lumii. Acea zi este hotărâtă și va veni cu siguranță.

1 min
carte

Calea mântuirii

Ce este Evanghelia? Care este mesajul ei? Cum poate fi omul mântuit? Pe ce cale? Și odată ce suntem informați cu privire la mesajul Evangheliei, cum ni-l putem însuși așa încât să beneficiem de el?

2 min
carte

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios a fost doar una din predicile obișnuite ale marelui predicator Jonathan Edwards, dar a rămas în istoria creștinismului ca model de predicare serioasă a mesajului mântuirii.

1 min
carte

Marea Judecată

Trebuie să existe o judecată. Scriptura afirmă aceasta, și argumentele ei ar trebui să ne fie de ajuns.

1 min
Devoțional

29 Decembrie / Un destin îngrozitor

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „… Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” (1 Tes. 1:10). Îți aduci aminte de vremea când te-ai rătăcit în copilărie, când ai alunecat deasupra unei gropi sau erai cât pe-aci să te îneci? Apoi, […]

4 min
Devoțional

5 Octombrie / Se va face dreptate

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: ‚Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul” (Rom. 12:19). Noi toți am trecut prin situații când altcineva […]

3 min
Devoțional

7 Septembrie / Vrăjmași dați de Dumnezeu și credință dată de Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos… fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici… Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” […]

3 min
Devoțional

27 August / Isus îi va călca în picioare pe toți vrăjmașii noștri

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere” (1 Cor. 15:24). Cât este de extinsă domnia lui […]

2 min
Devoțional

22 Ianuarie – Vom stăpâni peste toate lucrurile

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (Apoc. 3:21). Ce vrea să […]

3 min
Devoțional

10 Ianuarie – Cum vor fi judecați credincioșii

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. ​© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați […]

3 min
carte

Ziua Domnului

Plecând de la pasajul din 2 Petru 3, Chuck Hayes reiterează argumentele biblice și logice pentru a transmite semnalul de alarmă cu privire la iminenţa Zilei Domnului, a momentului în care fiecare om care a trăit vreodată pe planetă va sta faţă în faţă cu Dumnezeu, Creatorul lui, pentru a da socoteală pentru felul în care și-a trăit viaţa.

2 min
articol

Evanghelia și judecata

Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și le poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta” (F.A. 17:30-31). Conform revelației Evangheliei, această judecată va fi realizată de Omul Isus Hristos. Dumnezeu […]

6 min
Sus