Bucurii de Neclintit Tematici: Credința Credința Judecata

7 Septembrie / Vrăjmași dați de Dumnezeu și credință dată de Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos… fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici… Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” (Fil. 1:27-29).

Pavel le-a spus filipenilor că a trăi vrednic de Evanghelia lui Hristos avea sensul de a nu fi înspăimântați în fața vrăjmașilor. Apoi el a prezentat logica neînfricării.

Iar ea este aceasta: Dumnezeu ți-a dat două daruri, nu doar unul – credința și suferința. Asta spune versetul 29. „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El”. Ți se dă credința, și ți se dă suferința.

În acest context, sensul este următorul: deopotrivă credința în fața suferinței și suferința sunt darurile lui Dumnezeu. Când Pavel spune, nu vă înspăimântați de potrivnicii voștri, el are două motive în minte în acest sens:

Un motiv este că potrivnicii sunt în mâna lui Dumnezeu. Împotrivirea lor este un dar de la Dumnezeu. El stăpânește peste ea. Acesta este primul motiv din versetul 29.

Celălalt motiv pentru care nu trebuie să te temi este că și credința ta este în mâna lui Dumnezeu. Și ea este un dar. Acesta este celălalt motiv din versetul 29.

Astfel, logica neînfricării în fața adversităților stă în acest adevăr dublu: atât suferința cât și credința ta în fața suferinței sunt daruri de la Dumnezeu.

De ce este aceasta denumită „trăire vrednică de Evanghelia lui Hristos”? Pentru că Evanghelia este vestea bună că sângele legământului lui Hristos a obținut infailibil, pentru toți copiii Lui, lucrarea suverană a lui Dumnezeu prin care primim credința, și stăpânirea Lui suverană peste vrăjmașii noștri – întotdeauna spre binele nostru veșnic. Iată ce ne-a asigurat Evanghelia. Prin urmare, a trăi în felul acesta demonstrează puterea și bunătatea Evangheliei.

De aceea, nu te teme! Vrăjmașii tăi nu pot face mai mult decât le permite Dumnezeu. Iar El îți va da toată credința de care ai nevoie. Aceste făgăduințe sunt procurate și pecetluite cu sânge. Ele sunt făgăduințe ale Evangheliei.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus