Bucurii de Neclintit

28 martie / Când toți te părăsesc

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine, și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, și s-o audă toate Neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin (2 Tim. 4:16-18).

În dimineața aceasta mi-au rămas ochii insistent alipiți de aceste cuvinte magnifice și zdrobitoare. Pavel se afla în custodie, în Roma. Atât cât știm, el n-a mai fost niciodată eliberat de atunci. Ultima lui epistolă ajunge la un final ca acesta.

Gândește-te și fii uimit!

El era abandonat: „nimeni n-a fost cu mine”. Era bătrân și fusese un slujitor loial. Se afla într-un oraș străin, departe de casă, înconjurat de dușmani și în pericolul morții. De ce? Răspuns: ca să poată scrie această frază prețioasă pentru sufletele noastre descurajate, temătoare sau singure: „Dar Domnul a stat lângă mine!”

O, cât de mult iubesc aceste cuvinte! Când ești părăsit de prietenii apropiați, strigi împotriva lui Dumnezeu? Oare oamenii din viața ta sunt cu adevărat dumnezeul tău? Sau ești încurajat de acest adevăr magnific: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20) – indiferent cine te-ar părăsi? Îți întărești inima cu acest jurământ inexorabil: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5)?

Atunci hai să spunem, „Domnul a stat lângă mine!”

Întrebare: Care era pericolul din 2 Timotei 4:18? Răspuns: ca Pavel să nu ajungă în Împărăția cerească a Domnului! Dar Pavel se ridică împotriva acestei amenințări și exclamă: „Domnul mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească”.

Întrebare: Cum era amenințată ajungerea lui Pavel în Împărăția cerească? Răspuns: prin „lucrurile rele”. „Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău, și mă va mântui, ca să intru în Împărăția Lui cerească”.

Întrebare: Cum ar fi putut o faptă rea să amenințe ajungerea lui Pavel în Împărăția cerească? Răspuns: ispitindu-l să își abandoneze dedicarea față de Hristos, prin neascultare.

Întrebare: Era această ispită „gura leului” din care el a fost salvat? Răspuns: Da. „Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință” (1 Petru 5:8-9).

Întrebare: Cine primește gloria pentru faptul că Pavel nu s-a supus acestei ispite satanice, ci a îndurat până la sfârșit în credință și ascultare? Răspuns: „A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin” (1 Petru 5:10-11). „A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin” (2 Tim. 4:18).

​Întrebare: De ce? Nu a fost Pavel cel care a rămas ferm? Răspuns: „Domnul a stat lângă mine, și m-a întărit!”

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus