Bucurii de Neclintit

15 februarie / Fiecare pas la Calvar a fost dragoste

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi (1 Ioan 3:16).

Dragostea lui Hristos pentru noi, manifestată prin moartea Lui, a fost la fel de conștientă pe cât suferința Lui a fost acceptată cu intenție. Dacă El a fost intențional în faptul că Și-a dat viața, înțelegem că a făcut aceasta pentru noi. Aceasta a fost dragoste:

„Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1).

Fiecare pas făcut pe drumul către Calvar avea acest sens: „te iubesc”.

De aceea, atunci când simțim dragostea lui Hristos arătată prin faptul că Și-a dat viața pentru noi, acest lucru ne ajută să vedem cât de complet intențională a fost ea.

Privește la ceea ce Isus a spus imediat după acel moment de violență când Petru a încercat să-i spargă țeasta robului, însă a reușit doar să-i taie urechea:

Atunci Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la locul ei; căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să-L rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?” (Matei 26:52-54).

Una este să spunem că detaliile morții lui Isus au fost prezise din Vechiul Testament, însă este mult mai mult să spunem că Isus însuși a făcut alegerile Sale tocmai ca să vedem că Scripturile aveau să se împlinească.

Și exact aceasta a spus Isus că face în Matei 26:54. „Aș putea scăpa din această situație, dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că așa trebuie să se întâmple?”

​Cu alte cuvinte, El spunea ceva de genul acesta: nu aleg calea de scăpare pe care aș putea să o iau, tocmai pentru că Eu cunosc Scripturile. Știu ce trebuie să aibă loc pentru ca poporul Meu să fie mântuit. Este alegerea Mea să împlinesc tot ce a fost prezis despre Mine în Cuvântul lui Dumnezeu. Este alegerea Mea – cu fiecare pas – să Îmi iubesc poporul până la capăt. Și vreau ca ei să cunoască acest adevăr. Vreau ca ei să fie complet asigurați, liberi și radical de diferiți de această lume.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus