Bucurii de Neclintit Tematică: Dragostea lui Dumnezeu

6 Septembrie / Dragoste prezentă și puternică

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?” (Rom. 8:35).

Observați trei lucruri în Romani 8:35.

1. Hristos ne iubește acum.

O soție ar putea spune despre soțul ei decedat: nimic nu mă va despărți de dragostea lui. Ea vrea să spună că amintirea dragostei lui va fi dulce și plină de putere toată viața ei. Dar nu la asta se referă Pavel aici.

În Romani 8:34, el spune clar: „Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru noi!” Motivul pentru care Pavel spune că nimic nu ne va despărți de dragostea lui Hristos ține de faptul că Hristos este viu și că El încă ne iubește și acum.

El este la dreapta lui Dumnezeu și, de aceea, stăpânește pentru noi. Și El mijlocește pentru noi, ceea ce înseamnă că Se preocupă ca lucrarea de răscumpărare pe care a încheiat-o să ne păstreze mântuiți ceas de ceas, ducându-ne în siguranță în bucuria veșnică. Dragostea Lui nu este doar o amintire. Este o acțiune clipă-de-clipă a Fiului atotputernic și viu al lui Dumnezeu, prin care ne duce în bucuria veșnică.

2. Această dragoste a lui Hristos este eficace în ocrotirea noastră de despărțirea de Dumnezeu și, de aceea, ea nu este o dragoste universală, față de toți oamenii, ci o dragoste particulară față de poporul Lui – adică aceia care, potrivit cu ceea ce vedem în Romani 8:28, Îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Lui.

Aceasta este dragostea din Efeseni 5:25, unde ni se spune: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea”. Este dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui, mireasa Lui. Hristos are o dragoste pentru toți oamenii, dar are o dragoste specială, mântuitoare și ocrotitoare față de mireasa Lui. Dacă îți pui credința în Hristos, știi că ești parte din acea mireasă. Oricine – fără excepție – oricine își pune credința în Hristos poate spune: Sunt parte din mireasa Lui, din Biserica Lui; fac parte dintre cei chemați și aleși de El, cei care, conform cu Romani 8:35, sunt păziți și ocrotiți pe veci, indiferent prin ce ar trece.

3. Această dragoste atotputernică, eficace și ocrotitoare nu ne scutește de necazuri în viață, dar ne duce în siguranță, trecând prin ele, până ce vom ajunge la bucuria veșnică în prezența lui Dumnezeu.

Vom trece prin moarte, dar ea nu ne va despărți de El. De aceea, când Pavel spune în versetul 35 că „sabia” nu ne va despărți de dragostea lui Hristos, el vrea să spună aceasta: chiar dacă am fi uciși, nu suntem despărțiți de dragostea lui Hristos.

Așadar, esența învățăturii din versetul 35 este aceasta: Isus Hristos Își iubește chiar acum poporul cu putere, printr-o dragoste atotputernică, exercitată clipă de clipă, dragoste care nu ne ferește întotdeauna de necazuri, dar care ne ocrotește pentru bucuria veșnică în prezența Lui, trecând biruitori prin suferință și moarte.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus