Bucurii de Neclintit Tematică: Promisiunile lui Dumnezeu

27 Septembrie / Puterea unei făgăduințe superioare

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Voi umbla în libertate, căci am căutat poruncile Tale” (Ps. 119:45, traducerea mea).

Un element esențial al bucuriei este libertatea. Niciunul dintre noi nu ar fi fericit dacă n-am fi eliberați de ceea ce urâm și liberi față de ceea ce iubim.

Și unde să găsim adevărata libertate? Psalmul 119:45 spune: „Voi umbla în libertate, căci am căutat poruncile Tale”.

Imaginea este de spații deschise. Cuvântul ne eliberează de îngustimea minții. „Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării” (1 Împ. 4:29). Cuvântul ne eliberează de limitările amenințătoare. „El m-a scos la loc larg” (Ps. 18:19).

Isus spune: „veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32). Eliberarea pe care El o are în minte este eliberarea din robia păcatului (Ioan 8:34). Sau, exprimat în sens pozitiv, ea este eliberarea ca să trăim în sfințenie.

Făgăduințele harului lui Dumnezeu ne oferă puterea care face cerințele sfințeniei lui Dumnezeu să fie o experiență a libertății, nu a fricii și limitării. Iată cum a descris Petru puterea eliberatoare a făgăduințelor lui Dumnezeu: „El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4).

Cu alte cuvinte, când ne încredem în făgăduințele lui Dumnezeu, smulgem rădăcina corupției morale și a dorinței păcătoase prin puterea unei făgăduințe mai mari.

Cât de crucial este Cuvântul care zdrobește puterea plăcerilor contrafăcute! Și cât de vigilenți ar trebui să fim ca să luminăm căile noastre și să ne încărcăm inimile cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu!

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Ps. 119:105). „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Ps. 119:11).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus