Bucurii de Neclintit

23 mai / Merită Hristos?

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Și oricine nu-și poartă crucea, și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu (Luca 14:26-27).

Isus este neînfricat și fără rețineri în a ne spune de la bun început ce este „cel mai rău” lucru, anume costul dureros de a fi creștin: o familie care ne urăște (v. 26), purtarea crucii (v. 27) și renunțarea la averi (v. 33). În legământul harului nu există lucruri scrise cu litere mici. Totul este uriaș, îngroșat. Nu există har ieftin! El este foarte costisitor! Vino, fii ucenicul Meu!

Dar Satana ascunde cele mai rele lucruri pe care le are pentru noi, arătându-ni-le doar pe cele mai bune. Tot ceea ce contează cu adevărat în războiul cu Satana stă în a vedea lucrurile scrise cu litere mici pe dosul paginii.

Pe prima pagină, el scrie cu litere mari și îngroșate: „Hotărât, că nu veți muri” (Gen. 3:4) și „Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie” (cf. Matei 4:9). Dar pe dosul paginii, cu litere mici – atât de mici încât nu le poți citi decât cu lupa Bibliei – stă scris: „Și, după aceste plăceri trecătoare, vei suferi veșnic împreună cu mine în Iad”.

De ce este Isus gata să ne arate „cele mai rele” lucruri ca și pe cele mai bune, în timp ce Satana ni le va arăta doar pe cele mai bune? Matthew Henry răspunde astfel: „Satana arată cele mai bune lucruri, dar le ascunde pe cele mai rele pentru că cele mai bune lucruri pe care el le poate oferi nu le vor contrabalansa pe cele mai rele; dar Hristos le contrabalansează din abundență pe cele mai rele prin cele mai bune”.

Chemarea lui Isus nu este doar o chemare la suferință și lepădare de sine; ea este mai înainte de toate o chemare la un ospăț. Aceasta este esența pildei din Luca 14:16-24. De asemenea, Isus făgăduiește o înviere glorioasă, în care tot ce am pierdut în această viață ne va fi răsplătit (Luca 14:14). El ne spune și că ne va ajuta să îndurăm necazurile (Luca 22:32). Ne spune și că Tatăl nostru ne va da Duhul Sfânt (Luca 11:13). El făgăduiește că, chiar dacă suntem uciși pentru Împărăție, „niciun [fir de] păr din cap nu vi se va pierde” (Luca 21:18).

Asta înseamnă că, atunci când stăm și calculăm costul uceniciei în slujba lui Isus – când cântărim „cele mai rele” și „cele mai bune” – merită să Îl urmăm. Și merită din abundență (Rom. 8:18; 2 Cor. 4:17).

​Nu la fel stau lucrurile în cazul Satanei. Pâinea furată este dulce, dar după aceea, gura este plină de pietriș (Prov. 20:17).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus