Bucurii de Neclintit Tematici: Ispita Războiul spiritual

23 Iulie / Cum să sfidezi dorința păcătoasă

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire (Evrei 11:24-26).

Sau, ca să ne concentrăm pe ce este esențial: „Prin credință Moise… [a lăsat] plăcerile de o clipă ale păcatului… pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire” (Evrei 11:24-26).

Credința nu se mulțumește cu „plăcerile de o clipă”. Ea este însetată după bucurie. După bucuria de durată. După bucuria veșnică. Iar Cuvântul lui Dumnezeu spune: „înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse, și desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps. 16:11). Astfel, credința nu va fi deraiată către plăcerile înșelătoare ale păcatului. Ea nu va ceda atât de ușor în umblarea ei după bucuria maximă.

Rolul Cuvântului lui Dumnezeu este să hrănească apetitul credinței noastre după Dumnezeu. Și, făcând asta, el desparte inima mea de gustul amăgitor al poftei.

La început, pofta vrea să mă determine să simt că aș pierde cine știe ce mare împlinire dacă aș lua-o pe calea purității. Dar apoi eu iau sabia Duhului și încep să lupt.

– Citesc că este mai bine să îmi scot ochiul decât să poftesc (Matei 5:29).

– Citesc că, dacă mă gândesc la lucrurile bune, curate, plăcute și sfinte, pacea lui Dumnezeu mă va însoți (Fil. 4:8-9).

– Citesc că umblarea după lucrurile firii pământești aduce moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului aduce viață și pace (Rom. 8:6).

– Citesc că pofta se războiește cu sufletul meu (1 Petru 2:11), și că plăcerile acestei vieți îneacă viața în Duhul (Luca 8:14).

Dar, cel mai important, citesc că Dumnezeu nu îi lipsește de niciun bine pe cei care umblă în neprihănire (Ps. 84:11), și că cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5:8).

Când eu mă rog cerând să am credința de a fi satisfăcut cu viața și pacea lui Dumnezeu, sabia Duhului alungă din mine poleiala otrăvitoare a poftei, astfel că o văd în adevărata ei lumină. Și, prin harul lui Dumnezeu, puterea ei atrăgătoare este zdrobită.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus