Bucurii de Neclintit Tematică: Atributele lui Dumnezeu

16 Octombrie / Frica și nădejdea în gelozia lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Domnul Se numește gelos, este un Dumnezeu gelos” (Exod 34:14).

Dumnezeu este infinit de gelos pentru cinstirea Numelui Său, și răspunde cu o mânie înfricoșătoare la acele inimi care ar trebui să Îi aparțină, dar care umblă după alte lucruri, ca o soție care aleargă după un alt iubit.

De exemplu, El îi vorbește astfel Israelului necredincios în Ezechiel 16:38-40:

„Te voi judeca așa cum se judecă femeile preacurve și ucigătoare de copii, și voi face din tine o jertfă sângeroasă a urgiei și geloziei. Te voi da în mâinile lor; îți vor surpa casele de curvie, și îți vor nimici înălțimile; te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua toată podoaba de pietre scumpe, și te vor lăsa goală, goală de tot. Vor aduce gloata împotriva ta, te vor ucide cu pietre și te vor străpunge cu lovituri de sabie”.

Te implor să iei aminte la acest avertisment. Gelozia lui Dumnezeu pentru dragostea și devoțiunea ta neîmpărțită va avea întotdeauna ultimul cuvânt. Orice îți momește dorințele departe de Dumnezeu prin atracția lor înșelătoare se va întoarce ca să te dezbrace și să te lase gol și tăiat în bucăți.

Este un lucru îngrozitor să îți folosești viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca să comiți adulter împotriva Celui Preaînalt.

Dar pentru aceia dintre voi care ați fost cu adevărat uniți cu Hristos și care vă țineți jurămintele de a-i abandona pe toți ceilalți și de a vă alipi doar de El, trăind pentru cinstea Lui – pentru voi, gelozia lui Dumnezeu este o mare mângâiere și o mare nădejde.

Întrucât Dumnezeu este infinit de gelos pentru cinstea Numelui Lui, orice și oricine amenință binele miresei Lui credincioase va avea parte de opoziția atotputerniciei divine. Aceasta este o veste bună pentru soția credincioasă – pentru poporul credincios al lui Dumnezeu.

Gelozia lui Dumnezeu este o amenințare mare la adresa celor care se joacă de-a curvia și își vând inimile față de lume, făcându-se vrăjmași lui Dumnezeu (Iacov 4:3-4). Dar gelozia Lui este o mare mângâiere pentru cei care păzesc jurămintele legământului lor și devin străini și călători în lume.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus