Bucurii de Neclintit Tematică: Adorare, laudă

1 Octombrie / Obiectul atoate-împlinitor

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima” (Ps. 37:4).

Căutarea desfătării nu este nici măcar opțională, căci ne este poruncită (în cartea Psalmilor): „Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima” (Ps. 37:4).

Psalmiștii au căutat să facă tocmai acest lucru: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu” (Ps. 42:1-2). „Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă” (Ps. 63:1).

Tema însetării își are corespondentul împlinitor când psalmistul spune că oamenii „se satură de belșugul Casei Tale, și-i adapi din șuvoiul desfătărilor Tale” (Ps. 36:8).

Eu am descoperit că bunătatea lui Dumnezeu, însăși temelia închinării, nu este un lucru căruia îi acorzi atenție într-un fel de reverență dezinteresată. Nu, ci este ceva de care sunt chemat să mă bucur: „Gustați și vedeți ce bun este Domnul!” (Ps. 34:8). Gustă! Gustă! Și vezi.

„Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!” (Ps. 119:103).

Așa cum spunea C.S. Lewis, în cartea Psalmilor, Dumnezeu este „Obiectul atoate-împlinitor”. Poporul Lui Îl adoră fără să îi fie rușine, pentru „bucuria extraordinară” pe care o găsește în El (cf. Ps. 43:4). El este sursa desfătării complete și nesfârșite: „înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse, și desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps. 16:11).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus