Bucurii de Neclintit Tematici: Iertarea păcatelor Îndreptățirea (justificarea)

14 August / Dumnezeu iartă și totuși este drept

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„David i-a zis lui Natan: ‚Am păcătuit împotriva Domnului!’ Și Natan i-a zis lui David: ‚Domnul îți iartă păcatul…, nu vei muri. Dar, pentru că i-ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut, va muri’” (2 Sam. 12:13-14).

Acest lucru este scandalos. Urie este mort. Bat-Șeba violată. Copilul va muri. Iar Natan spune: „Domnul îți iartă păcatul”.

Așa, pur și simplu? David a comis adulter. A poruncit crima. A mințit. A „disprețuit cuvântul Domnului” (2 Sam. 12:9). El L-a batjocorit pe Dumnezeu. Iar Domnul pur și simplu „îi iartă păcatul”?!

Ce fel de judecător drept este Dumnezeu? Nu poți pur și simplu să treci peste viol, crimă și minciună. Judecătorii drepți nu fac asta.

Aceasta era una dintre cele mai mari probleme teologice ale lui Pavel – foarte diferit de cele cu care oamenii se luptă azi: cum poate Dumnezeu să ierte păcatul și totuși să rămână drept? Iată ce a spus Pavel în Romani 3:25-26:

„Pe El [pe Hristos] Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să îl socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus”.

Cu alte cuvinte, atrocitatea pe care noi o simțim când Dumnezeu pare să treacă pur și simplu peste păcatul lui David ar fi una bună dacă El ar fi ascuns păcatul lui David sub preș. Dar El nu face asta.

Încă din vremea lui David, Dumnezeu privește peste secole la moartea Fiului Său, Isus Hristos, care avea să moară în locul lui David, astfel încât credința lui David în îndurarea și în lucrarea răscumpărătoare viitoare a lui Dumnezeu îl unește pe David cu Hristos. Iar în mintea atotcunoscătoare a lui Dumnezeu, păcatele lui David sunt puse pe seama lui Hristos, iar neprihănirea lui Hristos este socotită ca neprihănirea lui David, astfel că Dumnezeu trece pe drept peste păcatele lui David datorită lui Hristos.

Moartea Fiului lui Dumnezeu este suficient de atroce, iar slava lui Dumnezeu pe care ea o manifestă este suficient de măreață încât Dumnezeu să fie apărat în trecerea peste adulterul, crima și minciuna lui David. Și ale noastre.

În felul acesta, Dumnezeu Își păstrează neprihănirea și dreptatea perfectă, manifestându-Și în același timp îndurarea față de cei care au credință în Isus, indiferent câte sau cât de monstruoase ar fi păcatele lor. Aceasta este o veste indescriptibil de bună.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus