Bucurii de Neclintit Tematică: Lepădare de sine

22 Septembrie / Lasă în urmă averea și rudele

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire!” (Evrei 10:32-35).

Creștinii din Evrei 10:32-35 au câștigat dreptul de a ne învăța ceva despre dragostea costisitoare.

Situația pare să fie aceasta: în perioada de după convertirea lor, unii dintre ei fuseseră întemnițați pentru credința lor. Ceilalți s-au confruntat cu o alegere dificilă: să se ascundă și să fie „în siguranță”, sau să îi viziteze pe frații și surorile lor din închisori, riscându-și viețile și averile? Iar ei au ales calea dragostei și au acceptat costul.

„Ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre”.

Dar oare au pierdut ei totul? Nu. Ei au pierdut averi, dar au câștigat bucurie! Ei au acceptat pierderea cu bucurie.

Într-un sens, ei s-au lepădat de ei înșiși. A fost ceva real și costisitor. Dar, într-un alt sens, ei nu au pierdut nimic. Ei au ales calea bucuriei. Evident, acești creștini erau motivați să facă lucrarea din închisori în același fel în care macedonenii (cei menționați în 2 Corinteni 8:1-9) erau motivați să îngrijească de săraci. Bucuria lor în Dumnezeu s-a revărsat în dragoste față de alții.

Ei s-au uitat la viețile lor și au spus: „Dragostea statornică a Domnului este mai valoroasă decât viața” (v. Ps. 63:3).

Ei s-au uitat la toate avuțiile lor și au spus: „Noi avem în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește mai mult decât toate aceste lucruri din lume” (v. Evrei 10:34).

Apoi s-au uitat unii la alții și au spus – probabil au cântat – ceva de genul marelui imn scris de Martin Luther:

Ducă-se avuțiile și rudele

Ca și această viață muritoare;

Ei îmi pot ucide trupul,

Dar adevărul Domnului rămâne

Și Împărăția Lui este veșnică.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus