Bucurii de Neclintit

18 iunie / Cum să te rogi pentru cei necredincioși

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliți, este să fie mântuiți (Rom. 10:1).

Pavel se roagă ca Dumnezeu să convertească Israelul. El se roagă pentru mântuirea acestui popor! El nu se roagă pentru influențe ineficace, ci pentru unele eficace. Și așa ar trebui să ne rugăm și noi.

Ar trebui să luăm făgăduințele lui Dumnezeu din noul legământ și să pledăm înaintea Lui să le împlinească în copiii noștri, în vecinii noștri și în toate lucrările de misiune din lume.

O, Dumnezeul nostru, scoate din ei inimile de piatră și dă-le o inimă nouă, de carne (Ezec. 11:19). Taie-le inimile împrejur, ca să Te iubească! (Deut. 30:6). Tată, pune Duhul Tău în ei și fă-i să umble după poruncile Tale (Ezec. 36:27). Dă-le pocăința și cunoștința adevărului, ca să poată scăpa din cursa diavolului (2 Tim. 2:25-26). Deschide-le inimile, ca să creadă Evanghelia! (F.A. 16:14).

Când credem în suveranitatea lui Dumnezeu – în dreptul și puterea Lui de a alege și de a aduce apoi păcătoși împietriți la credință și mântuire – atunci vom putea să ne rugăm fără a fi inconsecvenți, ci având încredere în făgăduințele biblice mărețe spre convertirea celor pierduți.

​Astfel, Dumnezeu găsește plăcere în acest fel de rugăciune, pentru că ea Îi atribuie Lui dreptul și onoarea de a fi Dumnezeul liber și suveran în alegere și mântuire, așa cum și este.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus