Bucurii de Neclintit Tematică: Credința

13 August / Trei exemple ale felului în care credința împlinește hotărâri bune

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință” (2 Tes. 1:11).

Când Pavel spune că Dumnezeu împlinește dorințele noastre de bunătate prin puterea Lui, prin credință (el numește acțiunile noastre „lucrări ale credinței”), el vrea să spună că noi învingem păcatul și trăim în neprihănire, prin credință, adică prin a fi satisfăcuți cu tot ceea ce Dumnezeu făgăduiește să fie pentru noi în Hristos pe parcursul următoarelor cinci minute, cinci luni, cinci decenii și a întregii veșnicii.

Iată trei exemple ale felului cum poate arăta acest lucru în viața ta:

(1) Dacă îți pui inima să dăruiești jertfitor și generos, puterea lui Dumnezeu de a împlini această hotărâre va veni asupra ta în timp ce tu îți pui încrederea în harul Lui viitor din făgăduința aceasta: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Fil. 4:19). Și din făgăduința aceasta: „cine seamănă mult, mult va secera” (2 Cor. 9:6). Și din aceasta: „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună” (2 Cor. 9:8).

(2) Dacă te hotărăști în inima ta să renunți la pornografie, puterea lui Dumnezeu de a împlini această dorință va veni asupra ta atunci când tu îți pui încrederea în harul Lui viitor din această făgăduință: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8). „Este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă” (Matei 5:29). Mult mai bine. Uimitor mai bine. Atoateîmplinitor mai bine.

(3) Și dacă te decizi în inima ta să Îl mărturisești pe Hristos când apare oportunitatea, puterea lui Dumnezeu de a împlini această decizie va veni asupra ta în timp ce tu îți vei pune încrederea în harul Lui viitor din următoarea făgăduință: „să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune; căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela” (Matei 10:19).

Fie ca Dumnezeu să crească zilnic credința noastră în făgăduințele Lui prețioase – făgăduințele harului Lui viitor inepuizabil, procurat cu sânge și care Îl înalță pe Hristos.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus