Bucurii de Neclintit

12 aprilie / Nu poți pierde în final

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Aveți o strajă; duceți-vă de păziți cum puteți” (Matei 27:65).

Când Isus a fost mort și îngropat, având o piatră mare pusă la intrarea în mormânt, fariseii au venit la Pilat și i-au cerut permisiunea să pecetluiască piatra și să păzească mormântul.

Iar aceștia au făcut tot ce au putut – dar în zadar.

A fost o încercare nereușită atunci, așa a rămas și azi, și așa va fi întotdeauna. Oricât ar încerca, oamenii nu Îl pot ține pe Isus acolo. Ei nu-L pot ține îngropat.

Nu este greu să ne dăm seama că El a putut ieși din mormânt pentru că nu a fost forțat de nimeni să intre în el. El S-a lăsat de bunăvoie să fie scuipat, lovit, batjocorit și omorât.

„Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, și am putere s-o iau iarăși” (Ioan 10:17-18).

Nimeni nu Îl poate obliga să rămână acolo, pentru că nimeni nu L-a biruit niciodată. El Și-a dat viața când a vrut și când a fost gata să Și-o dea.

Când lucrurile au părut ca și cum El era îngropat de-a binelea, Isus a făcut ceva uimitor în acel întuneric. „Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânța încolțește și crește fără să știe el cum” (Marcu 4:26-27).

Lumea credea că s-a terminat cu Isus – că nimeni nu le mai stătea oamenilor în cale – dar Isus era la lucru în locurile întunecate. „Dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24). El S-a lăsat să fie îngropat – „nimeni nu Mi-o ia [viața] cu sila” – și El avea să iasă de acolo în putere, când și unde dorea – „am putere s-o iau iarăși”.

„Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea” (F.A. 2:24). Isus are azi slujba Sa preoțească „prin puterea unei vieți nepieritoare” (Evrei 7:16).

Vreme de două mii de ani, lumea a făcut tot ce i-a stat în putință – în zadar. Oamenii nu-L pot îngropa. Ei nu-L pot ține în mormânt. Ei nu-L pot reduce la tăcere și nici nu-L pot limita cu nimic. Isus este viu și cu totul liber să se ducă oriunde vrea.

​Încrede-te în El și mergi împreună cu El, orice ar fi. Nu poți pierde în final.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus