Bucurii de Neclintit Tematică: Slujirile lui Hristos

13 Octombrie / Domnul slujitor

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

… „ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus” (Efes. 2:7).

Pentru mine, cea mai uimitoare imagine biblică a celei de-a doua veniri a lui Hristos este cea din Luca 12:35-37, unde ea este ilustrată ca întoarcerea unui stăpân de la un ospăț de nuntă:

„Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni, care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă, și se va apropia să le slujească”.

Evident, noi suntem numiți robi – și neîndoielnic asta înseamnă că suntem chemați să facem exact ce ni se spune să facem. Dar minunăția acestei imagini este că „stăpânul” insistă ca el să slujească. Noi ne-am fi așteptat la acest lucru în timpul lucrării lui Isus pe pământ, pentru că El a spus că „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45). Numai că Luca 12:35-37 este o imagine a celei de-a doua veniri, când Fiul Omului va veni în strălucirea orbitoare a Tatălui Său „cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc” așa cum spune 2 Tesaloniceni 1:7-8. De ce să fie portretizat Isus ca un servitor la mese la a doua venire?

Pentru că esența gloriei Lui ține de plinătatea harului care este revărsat în bunătatea Lui față de oameni nevoiași. Iată de ce Efeseni 2:7 spune că țelul Lui este ca „să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus”.

Care este măreția Dumnezeului nostru? În ce constă unicitatea Lui în lume? Isaia ne dă răspunsul astfel: „cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4). Nu există niciun alt dumnezeu ca El. El nu renunță niciodată la rolul de binefăcător inepuizabil al poporului Său fericit și mereu dependent de El.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus