Bucurii de Neclintit Tematică: Satana

12 Noiembrie / Cum Îl slujește Satana pe Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare (Iacov 5:11).

În spatele tuturor bolilor și a dizabilităților se află voia supremă a lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Satana nu este implicat – probabil că el este implicat întotdeauna într-un fel sau altul, având scopuri distructive (F.A. 10:38). Dar puterea lui nu este decisivă. El nu poate acționa fără permisiunea lui Dumnezeu.

Acesta este unul dintre scopurile suferinței lui Iov. Textul biblic spune clar că, atunci când boala a venit asupra lui Iov, „Satana… l-a lovit pe Iov cu o bubă rea” (Iov 2:7). Soția lui Iov l-a îndemnat să Îl blesteme pe Dumnezeu, dar Iov a spus: „Ce, să primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?” (Iov 2:10). Și mai apoi, autorul inspirat al cărții (la fel cum a făcut în 1:22) îl laudă pe Iov spunând că, „în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc”.

Cu alte cuvinte, aceasta este o imagine corectă a suveranității lui Dumnezeu peste Satana. Satana este real și ar putea fi implicat în necazurile prin care trecem, dar el nu are ultimul cuvânt de spus, nici mâna hotărâtoare.

Iacov ne arată clar că Dumnezeu avusese un scop cu toate suferințele prin care Iov a trecut: „Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare” (Iacov 5:11).

Așadar, chiar dacă Satana a fost implicat, scopul suprem era al lui Dumnezeu, și era ca El să Își arate „mila și îndurarea”.

Și învățăm aceeași lecție din 2 Corinteni 12:7, unde Pavel spune că spinul din trupul lui era un „sol al Satanei”, și totuși că i-a fost dat spre sfințire, ca să îl păzească de mândrie. „Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf!”

Evident, scopul Satanei prin acea suferință adusă asupra lui Iov nu a fost smerenia. De aceea, planul este al lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că, în această lume, Satana este folosit de Dumnezeu ca să împlinească planurile Lui bune în viața lui Pavel. În fapt, în cazul copiilor aleși ai lui Dumnezeu, știm că Satana nu îi poate distruge și că Dumnezeu întoarce în final toate atacurile Satanei împotriva lui, folosindu-l spre binele nostru.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus