Bucurii de Neclintit Tematică: Sfârșitul lumii (escatologie)

9 Noiembrie / Uimiți la sfârșitul istoriei

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„[Dumnezeu] să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din Cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să îi pedepsească pe cei ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1:7-10).

Când Isus Se va întoarce pe acest pământ, ceea ce El a făgăduit că va face, Pavel spune că cei care nu au crezut Evanghelia „vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni”. Acesta este un viitor îngrozitor care ar trebui să îi înfricoșeze pe toți necredincioșii care aud acest adevăr.

Și, o, cum ar trebui să ne facă serioși acest lucru pe noi, cei care credem, și să ne umple de seriozitate legat de ce anume este pus în joc în această lume. O, cât de mult ar trebui ca acest adevăr să stârnească în inimile noastre compasiune față de cei care nu cred sau care chiar nu cunosc Evanghelia.

Dar pentru a ne susține în toate suferințele noastre, Pavel ne oferă aici două expresii uimitoare de încurajare și nădejde. „[Dumnezeu] să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați”. Dacă trecem printr-o perioadă intensă de suferință îngrozitoare către finalul istoriei, cuvântul lui Dumnezeu este acesta: perseverați, căci eliberarea stă să vină. Suferințele voastre nu vor avea ultimul cuvânt. Iar adversarii voștri aparent puternici vor regreta ziua când s-au atins de poporul Domnului.

Dar apoi vine cel mai bun cuvânt de încurajare și nădejde. Nu doar că vom fi eliberați când Domnul va veni, ci vom trăi și cea mai aleasă experiență pentru care am fost creați: vom vedea slava Lui și ne vom minuna de ea într-un fel în care El va fi proslăvit în noi astfel că toată lumea va vedea.

Versetul 10 spune: „El… va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut”. Am fost creați ca să fim uimiți. Nimic și nimeni nu este mai uimitor decât Isus Hristos, Împăratul slavei cel răstignit, înviat și care Se va întoarce. Vom vedea împlinit destinul gloriei Sale și destinul bucuriei noastre când începem să trăim uimirea perfectă, fără păcat și fără sfârșit în fața celei mai mari minunății.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus