Bucurii de Neclintit Tematică: Suveranitatea lui Dumnezeu

7 Octombrie / Noi așteptăm, El lucrează

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Doar câteva lucruri m-au umplut de o bucurie mai mare decât adevărul că lui Dumnezeu Îi place să își arate dumnezeirea Lui lucrând spre binele meu și decât că lucrarea Lui pentru mine este întotdeauna înainte, la temelia și în orice lucrare pe care eu o fac pentru El.

La prima vedere, poate suna arogant și denigrator la adresa lui Dumnezeu să spunem că El lucrează pentru noi. Dar noi simțim asta doar pentru că în mintea noastră se creează ideea că noi am fi un angajator, iar Dumnezeu ar avea nevoie de o slujbă. Dar nu aceasta este conotația când Biblia vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Isaia n-a avut deloc în minte așa ceva când el a spus că Dumnezeu a „făcut [lucrat, lit. ESV] asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Conotația corectă care survine din a spune că Dumnezeu lucrează pentru mine este că eu sunt falit și am nevoie să fiu salvat. Sunt slab, și am nevoie de cineva puternic. Sunt în pericol, și am nevoie de un protector. Sunt nebun, și am nevoie de cineva înțelept. Sunt pierdut, și am nevoie de un Salvator.

Faptul că Dumnezeu lucrează pentru mine are sensul că eu nu pot face acea lucrare. Eu am nevoie totală de ajutor.

Iar acest lucru Îl glorifică pe Dumnezeu, nu pe mine. Dătătorul primește gloria. Cel puternic primește lauda.

Ia aminte la felul cum vorbește Biblia despre lucrarea lui Dumnezeu pentru tine, și fii eliberat de greutatea de a-ți purta propria povară. Lasă-L să facă acea lucrare!

„N-a văzut vreodată ochiul așa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El” (Isaia 64:4).

Dumnezeu „nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile” (F.A. 17:25).

„Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10:45).

„Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cron. 16:9).

„Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție… Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi” (Ps. 50:12, 15).

„Până la bătrânețea voastră… vă voi sprijini. V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc” (Isaia 46:4).

„Am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine” (1 Cor. 15:10).

„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc” (Ps. 127:1).

„Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu” (1 Petru 4:11).

„Duceți până la capăt mântuirea voastră… Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Fil. 2:12-13).

„Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească” (1 Cor. 3:6).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus