Bucurii de Neclintit

4 februarie / Cinci modalități în care suferința ajută

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul Tău (Ps. 119:67).

Acest verset arată că Dumnezeu trimite suferința ca să ne ajute să învățăm Cuvântul Său. Cum se petrece acea lucrare? În ce fel ne ajută suferința să învățăm și să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu?

Există răspunsuri nenumărate, după cum există modalități nenumărate de experimentare a acestei mari îndurări. Dar iată aici 5 dintre ele:

(1) Suferința îndepărtează superficialitatea vieții și ne face mai serioși, așa încât gândirea noastră să fie mai în acord cu seriozitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Observați că nu există nici măcar o singură pagină superficială în cartea lui Dumnezeu.

(2) Suferința zdrobește proptelile lumești de sub noi și ne forțează să ne bazăm mai mult pe Dumnezeu, lucru care ne face să fim mai la unison cu ceea ce Cuvântul dorește pentru noi. Ținta Cuvântului este ca noi să nădăjduim în Dumnezeu și să ne punem credința în El: „tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Rom. 15:4). „Lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 20:31).

(3) Suferința ne face să cercetăm Scripturile cu o disperare mai mare după ajutor, în loc să le tratăm ca fiind marginale pentru viața noastră: „Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima” (Ier. 29:13).

(4) Suferința ne aduce la părtășia în suferințele lui Hristos, așa încât să avem comuniune mai strânsă cu El și să vedem lumea mai bine prin ochii Lui. Dorința cea mai mare a inimii lui Pavel era aceasta: „să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Fil. 3:10).

(5) Suferința ajută la mortificarea dorințelor carnale distractive și amăgitoare, și ne aduce într-o atitudine mai spirituală, făcându-ne receptivi la Cuvântul spiritual al lui Dumnezeu: „Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul” (1 Petru 4:1). Suferința are un efect puternic de ucidere a păcatului. Cu cât suntem mai curați, cu atât mai clar Îl vedem pe Dumnezeu (Matei 5:8).

Fie ca Duhul Sfânt să ne dea harul să nu cârtim când avem parte de pedagogia lui Dumnezeu prin durere!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus